Ruim 45 deelnemers gingen op dinsdag 24 november in gesprek met ‘organisatieactivist’ Jaap Peters over de vraag in hoeverre publieke organisaties COVID-19 als kans benutten om meer te gaan organiseren op basis van vakmanschap, verbinding en vertrouwen.

De conclusie?

COVID-19 heeft publieke organisaties er zeker toe gedwongen versneld aan de slag te gaan om de manier van werken aan te passen. Dat het voor de hand ligt daarmee ook versneld de manier van organiseren bij de tijd te brengen is beslist geen vanzelfsprekendheid gebleken.

COVID-19 heeft de valkuil van het nieuwe werken in publiek organisaties misschien wel blootgelegd, maar daarmee is beslist nog niet gezegd dat het manco – te weinig aandacht voor de manier van organiseren – nu wel aangepakt wordt: van command, communications en control naar vakmanschap, verbinding en vertrouwen.

Op deze pagina vind je een samenvatting van de sessie, informatie over de online dialoog die voorafging aan de sessie en de ruimte om jouw feedback te leveren!


Verslag van de YNNO Experience

De sheets van het webinar

 Online dialoog: Wat is dat eigenlijk?

Een online dialoog is hét aangewezen instrument om met medewerkers virtueel het gesprek aan te gaan over de meest uiteenlopende thema’s die binnen jouw organisatie spelen. In een online dialoog kun je verder gaan dan de voor de hand liggende vragen van een standaard medewerkers tevredenheidsonderzoek. Als je de juiste vragen stelt, kun je je medewerkers activeren en stimuleren zelf bij te dragen aan het oplossen van de aandachtspunten die ze benoemen.

Een online dialoog lijkt op het eerste gezicht misschien op een online enquête, maar het is veel meer dan dat. In online dialoog gaat het niet om welk antwoordvakje je aanklikt, maar om de toelichting die je daarbij in het tekstveld geeft. Omdat je collega een paar dagen later jouw toelichting voorgelegd krijgt met de vraag die te beoordelen en ook die beoordeling weer van een toelichting te voorzien. Op dezelfde manier krijg jij ook de gelegenheid om op basis van de input van je collega’s je gedachten verder aan te scherpen. Zo komt een organisatie digitaal samenwerkend tot het voortschrijdend inzicht dat nodig is om de uitdagingen van jouw organisatie te kunnen beantwoorden.

Interventies gericht op het activeren van het collectieve brein van uw organisatie

  • Activeren en verzamelen van kennis, ervaring en ideeën van uw organisatie.
  • Veel meer dan het afnemen van een enquête of een aantal interviews. In twee dialoogrondes worden alle medewerkers uitgedaagd mee te doen, inzichten te delen, te zenden én te luisteren naar elkaar
  • Verder kijken dan de korte termijn: continue waarde creatie.
  • Positief beïnvloeden van draagvlak binnen uw organisatie en deze inzichtelijk en meetbaar maken

We zijn benieuwd naar jouw mening! Wat vond je van de YNNO Experience?