Vincent Cornelissen

“If you do what you did, you get what you got” go”

Vincent is een management consultant gespecialiseerd in HR-management en organisatieontwikkeling. Hij gebruikt HR en communicatie om ‘change’ tot in de haarvaten van een organisatie te verankeren. Het gedrag van mensen kun je niet op dezelfde manier veranderen als huisvesting, faciliteiten en ICT-systemen.

Een strikt planmatige aanpak werkt niet. Vincent Cornelissen zorgt er voor dat bij ingrijpende veranderingen in organisaties voldoende rekening gehouden wordt met de irrationele, maar voorspelbare aspecten van gedragsverandering van management en medewerkers.

‘Ik verbind me hecht met de mensen waar ik mee samenwerk. Met deze oprechte betrokkenheid creëer ik draagvlak voor mijn inbreng die in de regel als vernieuwend en verfrissend wordt ervaren. Ik kom het best tot mijn recht als ik niet alleen ingezet wordt bij de plan- of conceptontwikkeling, maar daarna ook regie voer over de realisatie.’