De ideale verandermethodiek bestaat niet. Wat bij de ene organisatie werkt is geen garantie dat het bij de andere organisatie ook tot het gewenste resultaat leidt. De kunst van succesvol veranderen zit hem in het combineren van aanpakken die enerzijds de beweging in gang zetten (iets nieuws doen) en anderzijds niet te veel afwijken van de huidige manier van veranderingen doorvoeren (want dan haken mensen af). Die balans is voor iedere organisatie, ieder team en individu weer anders, dus wat is er precies nodig om de organisatie en teams op een andere manier te laten werken?

Een gestructureerde aanpak, die aansluit bij de organisatie en haar medewerkers

Van klassiek projectmanagement tot agile projectmanagement en van Prosci verandermanagement (ADKAR) tot de veranderkleuren van Vermaak en De Caluwé. Meer teamgericht aan de slag in combinatie met de juiste verandercommunicatie of meer gericht op training en praktische ondersteuning… Onze veranderadviseurs kennen het en weten de verschillende methodieken, theorieën en benaderingen te combineren tot een aanpak die aansluit bij de organisatie.

Bij het opstellen van die aanpak houden we rekening met het verandervermogen van de verschillende (doel)groepen. Wat betekent de nieuwe manier van werken precies voor team X? En voor team Y? Welke groepen werken al grotendeels op de gewenste manier en kunnen we helpen hun potentieel te realiseren?? Welke groepen hebben extra ondersteuning nodig en hoe kunnen wij hen daarin faciliteren?

We ontwerpen een roadmap of begeleidingsplan voor de organisatie en vullen deze aan met een menukaart bestaande uit specifieke interventies die we kunnen toepassen op groepen met een verschillende veranderbehoefte. Zo zorgen we voor een heldere structuur, met ruimte voor individuele of teamgerichte behoeften. Lees verder hoe je een verandering activeert.