YNNO is expert in het besturen van programma’s en projecten die gerelateerd zijn aan nieuwe manieren van werken, en hanteert daarbij altijd actuele, bewezen standaarden op het gebied van programma- en projectmanagement. We werken nauw samen met de opdrachtgever zodat het eindresultaat volledig aansluit bij de organisatie, ambities en de mensen die er werken.

Wij verbinden ons aan de opdracht én aan de mensen binnen de organisatie, op alle niveaus. Voor ons zijn alle trajecten een gezamenlijk proces, dat begint met de mensen voor wie we werken en eindigt met een innovatieve werkomgeving gericht op de huidige en toekomstige manieren van werken. We zijn de spil en linking pin voor iedereen die bij het project betrokken is, intern en extern. Door onze opdrachtgever dagelijks te vertegenwoordigen en ontzorgen in het hele project, kunnen we de organisatie begeleiden in het hele proces. We zorgen ervoor dat de doelstellingen gerealiseerd worden, binnen kaders van kwaliteit, tijd en budget.

Expertises:

  • Aanbesteden en contractvorming
  • Kostenmanagement en risicobeheersing
  • Haalbaarheidsstudie
  • Projectmanagement
  • Programmamanagement
  • Plan van Aanpak