Digitalisering heeft het werk getransformeerd. De explosieve toename in het gebruik van technologie leidt tot een overvloed aan beschikbare data. Nu is het tijd om die data optimaal te benutten, door de data uit jouw bedrijfsprocessen te verzamelen, te analyseren en in te zetten. Met bewezen waarde: data-gedreven organisaties trekken meer klanten aan, krijgen meer terugkerende klanten, boeken vaker winst én zijn productiever.

Het benutten van de inzichten uit data leidt tot:

  • Geïnformeerde besluitvorming
  • Verbeterde dienstverlening
  • Grotere wendbaarheid

Kortom: slimmer werken en betere bedrijfsresultaten!

Data-gedreven werken is geen doel op zich

In plaats van te vertrouwen op intuïtie, baseren data-gedreven organisaties hun afwegingen op harde gegevens. Zij analyseren en interpreteren data continu en laten feitelijke inzichten leidend zijn in beslissingen. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot.

Aan de technische component ontbreekt het vaak niet, maar de grootste obstakels in het realiseren van een data-gedreven aanpak zitten in het vertalen van de organisatiestrategie naar de ambitie voor data-gedreven werken en het realiseren van de benodigde nieuwe manier van werken. Want data-gedreven werken dient altijd een hoger doel: het realiseren van jouw organisatiedoelstellingen. Dat noemen wij slim inspelen op de mogelijkheden mét een plan.

Hoe YNNO helpt

Zoals elke nieuwe manier van werken, ziet YNNO de beweging naar data-gedreven werken als een integraal vraagstuk. Jouw ambitie realiseer je door een samenspel van de juiste technologie, een passende organisatie-inrichting en de benodigde cultuur en skills. YNNO weet wat er nodig is op elk van deze vlakken om tot succesvol gebruik van data binnen jouw organisatie te komen.

We brengen onze specialistische kennis op het gebied van informatiesystemen, processen en veranderkunde bij elkaar om passende begeleiding te bieden naar het data-gedreven werken. Dit doen we middels een iteratieve aanpak. We beginnen met kleine stappen en bouwen van daaruit op met het gewenste einddoel in zicht. Zo doe je kennis en ervaring op en speel je in op de veranderende prioriteiten van jouw organisatie. Aan de slag? Van inspiratiesessie tot Quick Scan en van Data Strategie tot compleet begeleidingsprogramma, YNNO helpt bij het duiden, ontrafelen, realiseren én faciliteren van data-gedreven ambities.