Disclaimer

Algemeen

Op de toegang tot en het gebruik van deze website van YNNO zijn, naast de toepasselijke wetgeving, de onderstaande bepalingen en voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van de website van YNNO, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreed deze website dan niet.

Cookies

De website van YNNO gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op je computer worden opgeslagen. Deze cookies zijn in ons geval bedoeld om de inhoud en het gebruik van de YNNO-site beter te laten aansluiten op de voorkeuren van onze bezoekers. Elke website is sinds 1 juni 2012 wettelijk verplicht om de bezoeker te informeren over de aard van de geleverde cookies en dient de bezoeker om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. YNNO is bezig om te voldoen aan de verplichtingen die de nieuwe telecomwet stelt.

Google Analytics

Via onze website plaatst het Amerikaanse bedrijf Google een cookie om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Deze cookie is een noodzakelijk onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst en gebruiken de informatie die Analytics ons levert om de website voor onze bezoekers te verbeteren.

Twitter, Facebook en LinkedIn

Op de YNNO website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op de sociale netwerken Twitter, Facebook en LinkedIn. Deze social mediaknoppen werken met cookies van derde partijen (Twitter, Facebook en LinkedIn). Deze cookies worden alleen geplaatst wanneer je op deze links klikt.

Inhoud

De informatie op deze website is te goeder trouw door YNNO samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld. YNNO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze website. YNNO garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

YNNO is niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. YNNO kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan YNNO niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Auteursrechten en handelsmerken

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op deze website en de informatie, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten daarbij inbegrepen, eigendom van YNNO. Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven dan ook te allen tijde voorbehouden aan YNNO. Het is niet toegestaan informatie of beeldmateriaal openbaar te maken of te verveelvoudigden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van YNNO. Hieronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Hier downloaden