Hybride werken: in veel organisaties is het de norm, maar soepel gaat het vaak nog allerminst. De oplossingsrichtingen zijn voor een belangrijk deel digitaal, want hybride samenwerken is per definitie digitaal samenwerken.

Op dat gebied is er een shift gaande, van e-mailen en fysiek vergaderen naar online en veel meer asynchroon samenwerken, met digitale tools als wiki’s, interne sociale media, digitale workflows, en online meetings.

Succes daarbij is een optelsom van drie factoren:

  1. Zorg voor effectief digitaal gedrag van medewerkers en managers, wat betekent transparant online samen werken in de afgesproken digitale structuren en minder vergaderen.
  2. Organiseer voldoende digitale interactie en engagement door in te zetten op digitale verbondenheid.
  3. Richt een samenhangende werkomgeving in, wat een excellent werkende en veilige digitale werkomgeving inhoudt, ondersteund door continue adoptie.

Hoe kan YNNO daarbij helpen?

Wij helpen jullie om dat succes te behalen. Dan doen we door de marsroute te bepalen, structuren uit te werken en samenhang te organiseren met een passend digitaal ecosysteem van tools, dat bepalend is voor de hybride ervaring. En door een methodische aanpak van het verandertraject, met aandacht voor implementatie, adoptie, ondersteuning en de leeromgeving.

Integrale aanpak

Fysiek op kantoor zijn, is een andere kant van hybride samenwerken. Bij YNNO geloven we in een gebalanceerde mix tussen fysiek en digitaal. Daarom hebben we ook expertise op het gebied van Huisvesting & Werkplek in huis.

En omdat we vinden dat je teams en hun medewerkers centraal moet stellen om goed hybride samen te kunnen werken, verzorgen wij de ingebruikname samen met onze specialisten op het gebied van Gedrag & Verandering.