Gedrag & verandering

Gedragsverandering is niet alleen de belangrijkste, maar ook de lastigste kant van een nieuwe manier van werken. Het belangrijkst, omdat menselijk gedrag het meest bepalend is voor de resultaten die een organisatie boekt. Het lastigst, omdat je het gedrag van mensen niet op dezelfde pragmatische manier kunt veranderen als huisvesting, faciliteiten en ICT-systemen.

Mensen reageren veel minder rationeel op veranderingen in hun omgeving dan pragmatisch ingestelde project-, programma- en verandermanagers graag zouden willen. De conventionele veranderaanpak hoeft niet helemaal over boord, maar moet wel worden bijgesteld. Bijvoorbeeld: Besteed in de communicatie minder tijd, geld en aandacht aan zenden en meer aan vragen en luisteren. In elk verhaal zit wel een kiem voor nieuw gedrag waar je op door kunt bouwen. YNNO verandert gedrag als onderdeel van een nieuwe manier niet door een veranderprogramma uit te rollen, maar door het eigen verandervermogen van uw organisatie te vergroten. Dat doen we door de relevante expertisegebieden voor gedragsverandering samen te brengen in een veranderplatform:

  • Begeleiding: individuele begeleiding en coaching van teams en het eerstelijns management om ze te helpen tot een eigen invulling van de nieuwe manier van werken te komen.
  • Communicatie: zelfsturing van managers en medewerkers vergroten door ze beter te informeren over het hoe en waarom van de nieuwe manier van werken.
  • Praktische ondersteuning: om hands-on de knelpunten aan te pakken bij de overgang op een nieuwe manier van werken.
  • Aanpassing van HR-processen: ter ondersteuning en borging van de verandering.
  • Training: het opstellen en uitvoeren van trainingsprogramma’s en het creëren van de juiste condities om het geleerde ook echt in de praktijk te kunnen brengen.