Een organisatie die verandering aan kan

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat onze manier van werken continu verandert. Of het nu gaat om hybride werken, digitaal samenwerken, activiteit-gerelateerd werken of opgavegericht werken, het zijn allemaal vormen van nieuwe manieren van werken die organisaties helpen hun doelstellingen te behalen… Mits de medewerkers de nieuwe manier van werken begrijpen en zich eigen maken.

Een nieuwe manier van werken met resultaat

Met meer dan 20 jaar ervaring kennen onze veranderadviseurs de valkuilen van verandertrajecten. Wij weten hoe je een passende veranderstrategie en –aanpak opstelt, waarmee je echt een nieuwe manier van werken realiseert en kan meten of de gewenste resultaten zijn behaald.

Onze veranderadviseurs- en strategen helpen organisaties bij:

  1. De verandering verhelderen: dit vraagt om het maken van keuzes, het prioriteren van initiatieven en soms ook het bespreekbaar maken van ongemakkelijke onderwerpen.
  2. De verandering structuur geven en de aanpak laten aansluiten bij de organisatie: iedere organisatie, ieder team en ieder individu is anders en vraagt om een andere benadering. De kunst van succesvol veranderen zit hem in het combineren van aanpakken die enerzijds de beweging in gang zetten (iets nieuws doen) en anderzijds niet te veel afwijken van de huidige manier van veranderingen doorvoeren (want dan haken mensen af).
  3. De verandering activeren: het faciliteren van leiders en teams om met de verandering aan de slag te gaan. Het continu monitoren en indien nodig bijsturen van het verandertraject en de bijbehorende activiteiten. Zo creëren we samen een nieuwe manier van werken die ervoor zorgt dat jouw organisatie verandering aankan. Nu én in de toekomst.

Samen kom je verder

Samen met onze collega’s van het team Huisvesting en Werkplek zorgen we dat de fysieke werkomgeving de nieuwe manier van werken faciliteert en pakken we uitdagingen rondom hybride werken aan. Voor het goed faciliteren van de digitale werkomgeving, het optimaliseren van (digitale) processen en datagedreven werken, werken wij samen met onze collega’s van Digitaal werken aan een integrale aanpak op jullie nieuwe manieren van werken vraagstuk.

Onze mensen maken het verschil. Volgens onze klanten zijn wij altijd enorm betrokken en krijgen we zaken gedaan. We hebben een goede balans tussen solide ervaring en frisse blikken in ons team. Dit doen wij graag samen met mensen uit de organisatie. Daarmee vergroten we namelijk het effect van de verandering. Kan de organisatie de volgende verandering zelfstandig aan als wij de organisatie al hebben verlaten? Dan is ons doel bereikt.