Een huisvesting die waarde toevoegt!

Werkomgevingen die zo gestandaardiseerd zijn dat je er niet meer geconcentreerd kan werken. Met een ‘flexfactor’ die voor de hele organisatie van tevoren is vastgesteld, blauwdrukken die in beton zijn gegoten en ambities die budgetten ver overstijgen.

Veel mensen ervaren het dagelijks in de praktijk, op het eigen kantoor of lezen erover in de media. Als YNNO willen we graag een halt toeroepen aan deze eenheidsworst. Wij willen organisaties het belang van investeren in een goede werkomgeving laten zien, juist daar waar deze het meeste verschil kan maken. Iedere organisatie, afdeling en team is uniek. Een goede omgeving haalt het beste de medewerkers, zodat de prestaties naar een hoger niveau getild kunnen worden! De basis van ons model? Het huidige en toekomstige werk, werkproces en de mens die dit werk uitvoert staan centraal.

Het werk verandert

Ontwikkelingen laten zien dat de wereld constant in beweging is. Niet alleen de waarden en normen in de maatschappij veranderen maar ook de manier waarop wij met elkaar omgaan, communiceren, werken en leven. Ons advies: wees als organisatie klaar voor deze constante en bereid je erop voor dat veranderingen snel gaan. Houd rekening met verdergaande digitalisering en werkzaamheden die steeds complexer worden. Door deze complexiteit gaan we meer samenwerken, ook in nieuwe vormen en verbanden. Dit in nieuwe omgevingen, digitaal en dichterbij huis.

Hogere eisen aan de kwaliteit van de werkomgeving

Mobiliteitspatronen veranderen waardoor samenwerking op afstand toeneemt evenals de zelfredzaamheid van klanten en medewerkers. Daardoor stellen medewerkers steeds hogere eisen aan de werkomgeving en de werkgever. Medewerkers kunnen deze eisen stellen want er is krapte op de arbeidsmarkt. Bovendien zijn ze thuis gewend aan een toenemend niveau van kwaliteit en snelheid in de levering van producten en diensten. Denk aan online shoppen en de bezorging van thuismaaltijden. Waar medewerkers vandaag de dag nog verleid kunnen worden met een mooie werkomgeving en goede, als het even kan, gratis koffie van versgemalen bonen, wordt dit op termijn meer en meer een commodity. Dit roept de vraag op: “waarmee maak je dan wel onderscheid in de werkomgeving?” Wij kunnen hier bijstaan met verschillende expertises zoals een vlekkenplan of een facilitair concept.

Waardegedreven huisvesten door een integrale filosofie

In onze aanpak werken wij als volgt. Wij bouwen de omgeving op uit verschillende lagen. De eerste noemen wij ook wel de basislaag. Deze werkomgeving voldoet aan alle commodities. Functioneel (akoestiek, licht, ergonomie, geur, schoon etc.), toekomstgericht (flexibel, wendbaar, makkelijk aan te passen aan veranderende samenstellingen en manieren van werken), met een focus op samenwerken maar zeker een omgeving die is voorzien van ruimten om je te concentreren

Vanuit deze kern onderzoeken wij samen met de organisatie hoe zij met de omgeving echt waarde kan toevoegen daar waar dit voor de organisatie en de medewerker het verschil maakt. We stoelen de ambitie op twaalf verschillende onderwerpen die kunnen verschillen per organisatieonderdeel, locatie of zelfs gebouwdeel. Op deze manier creëren we een concept dat vele malen verder gaat dan alleen een mooie en sfeervolle kantoorinrichting.

Een werkomgeving waar medewerkers zich thuis voelen, die uitstraalt waar je als organisatie voor staat en waar je je klanten met trots uitnodigt. Een omgeving die waarde toevoegt voor de medewerker, voor de professional, voor teams en voor de organisatie als geheel. De meest voorkomende onderwerpen waarop wij organisaties uitdagen om keuzes te maken zijn:

  1. Identiteit: iedere organisatie en organisatieonderdeel is uniek en hoe zien wij dit terug in de gebouwen? Waar staat de organisatie voor? Hoe komt dit tot uiting in de hele werkomgeving? Welke cultuur past er bij de organisatie en is hierover een eenduidig beeld bij de medewerkers en directie?
  2. Duurzaamheid: hoe duurzaam is de organisatie in materialen, gebruik en gedrag? Gaan we papierarm of papierloos werken? Gaan we echt minder reizen of gaan we extra investeren in duurzame oplossingen en materialen? En hoe lang mag de terugverdientijd zijn op deze investeringen?
  3. Welzijn: hoe voelen en gedragen klanten en medewerkers zich binnen de werkomgeving? Verdwijnt het aanbod ongezonde producten uit het bedrijfsrestaurant? Stimuleren we beweging tijdens en na werktijd? Gaan we extra investeren in klimaatvoorzieningen, groen, daglicht verlichting en voorzieningen om bijvoorbeeld te douchen zodat je op de fiets naar je werk kunt komen?
  4. Hospitality: hoe ga je om met je (interne) klant en welk niveau van dienstverlening past hierbij tegen welke kosten? Is er een actieve ontvangst bij de entree, een op kenteken gereserveerde parkeerplek beschikbaar en is de beste koffie beschikbaar bij de koffieautomaat?

Omdat niet iedere organisatie, budgetten en ambities hetzelfde zijn gaan we in gesprek over bovenstaande onderwerpen. Per onderwerp stellen we de ambities vast op een schaal van 1 (basis) tot 5 (excellent).

Samen bepalen we waar het meeste rendement gehaald kan worden, hoe de investeringen het beste over de onderwerpen verdeeld kunnen worden en hoe deze in balans kunnen blijven.

Einde aan de eenheidsworst

Zo maak je een passend en kloppend concept waar de ambities en budgetten in balans zijn. Waar mensen zich kunnen concentreren waar zij zich moeten concentreren. Waar zij samenwerken waar zij willen samenwerken. En waar zij zich op al deze plekken echt thuis voelen. Dit noemen wij waarde gericht huisvesten!