Advies en realisatie

Bij YNNO adviseren wij niet alleen over innovatieve werkplekconcepten; we helpen ook met de realisatie ervan. Onze adviseurs, project- en programmamanagers maken jouw ambities waar. Wij bekijken de vraag vanuit meerdere invalshoeken en bieden daardoor verder reikende inzichten. We leveren slimme deeloplossingen op, als ook een mogelijke integrale geheeloplossing.

Het werk verandert

Ontwikkelingen laten zien dat de wereld continu in beweging is. De normen en waarden in de maatschappij veranderen, maar ook de manier waarop wij met elkaar omgaan, communiceren, werken en leven. Ons advies? Zorg dat je als organisatie klaar bent voor deze constante, want de veranderingen gaan snel. Houd rekening met verdergaande digitalisering en werkzaamheden die steeds complexer worden. We gaan meer samenwerken, in nieuwe werkomgevingen, vormen en verbanden, digitaal en dichterbij huis.

Vijf fasen

Gebaseerd op onze jarenlange ervaring met grootschalige innovatieve projecten, hebben we inmiddels een duidelijke structuur gevonden om projecten succesvol te realiseren. Deze is gebaseerd op vijf opeenvolgende fases. YNNO helpt bij het ontdekken, definiëren, ontwerpen, implementeren en gebruiken van de nieuwe werkomgeving.

Onze expertise ligt op de volgende gebieden:

  1. Advies werkplekstrategie: wij bedenken realiseerbare concepten, gebaseerd op de nieuwe manier van werken en de toekomstambities van een organisatie.
  2. Programma- en projectmanagement: als linking pin verzorgen wij realisatie van de nieuwe werkomgeving en bijbehorende besluitvorming.
  3. Evaluatie werkplekconcept: samen reflecteren we op onlangs gerealiseerde werkomgevingen en formuleren concrete (integrale) adviezen voor de korte termijn.
  4. Waardegedreven huisvesting: in onze aanpak houden we rekening met de grote uitdagingen en trends voor werkend Nederland, zodat de werkomgeving daadwerkelijk van toegevoegde waarde is aan het werken op kantoor.
  5. Smart building: we verbeteren werk- en leefomgevingen door slimme en innovatieve technieken te integreren.

Ons team

Ons team is vakkundig, resultaatgericht, creatief, kan met iedereen schakelen en gaat op in de organisatie. YNNO maakt niet alleen het werk, maar ook de werksfeer en inzet van mensen beter. En dit doen we allemaal vanuit een integrale blik op nieuwe manier van (samen)werken.

Samen met onze collega’s van Digitaal Werken pakken we graag projecten rondom hybride werken op om zo de werkomgeving volledig gefaciliteerd op te leveren. En met onze collega’s van het team Gedrag en Verandering zorgen wij bij ieder project voor een grondig adoptietraject en stevig verandermanagement.