Om onze dienstverlening uit te voeren verwerken wij in bepaalde gevallen persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door YNNO B.V.

YNNO B.V., verder te noemen YNNO, ontplooit activiteiten onder de volgende handelsnamen:

 • YNNO: YNNO is hét adviesbureau voor nieuwe manier van werken.
 • Youmeet: Youmeet is dé vergaderlocatie van Utrecht, ontworpen om vergaderen energieker en effectiever te maken.
 • Youwork: Youwork biedt het “boutique kantoor” voor kleine bedrijven in een stijlvol pand maar zónder hoge kosten.

YNNO is gevestigd aan de Orteliuslaan 9-11, 3528 BA Utrecht. YNNO verkrijgt persoonsgegevens van uzelf bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via onze websites, e-mail en de telefoon. Daarnaast komt het voor dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen in opdrachten via uw organisatie waar u werkt.

Persoonsgegevens

YNNO verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Mening over uw werk en organisatie
 • Werkgever inclusief afdeling, functie en rol

Doeleinden en gebruik van gegevens

YNNO verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Tijdens de uitvoering van opdrachten:
  • het verkrijgen van inzicht van medewerkers op bijvoorbeeld de inrichting van het werk en mening over het functioneren van de organisatie
  • het analyseren van werkplekgebruik in uw organisatie
  • het analyseren van (gebruik van) ICT-middelen en systemen in uw organisatie
 • Het verstrekken van content zowel digitaal en in hard copy
 • Het onderhouden van contact
 • Het organiseren van deelname aan kennissessies
 • Het verrichten van administratieve handelingen en facturering
 • Het evalueren van opdrachten
 • Verkrijgen van inzicht in websitebezoek
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten, of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens, omdat YNNO hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen – en ter verbetering – van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging, al dan niet op verzoek van YNNO persoonsgegevens aan YNNO verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat YNNO deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan YNNO persoonsgegevens uitwisselen met derden. YNNO kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden hebben een verwerkersovereenkomst met YNNO en mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer YNNO aan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens verkregen vanuit enquêtes worden niet buiten de EER verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) Cookies kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

YNNO zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat YNNO zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging of onbevoegde toegang. Daarom heeft YNNO passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw in het geheugen van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Wij maken op deze website gebruik van cookies.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u prettiger van onze website kunt gebruik maken en tijd bespaart. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het ‘Privacy Shield Program’ van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale Media

Op onze website zijn buttons die verwijzen naar onze pagina’s op sociale netwerken zoals LinkedIn, YouTube en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, Google en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst in het geheugen van uw apparaat. YNNO daar geen invloed op. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van deze ondernemingen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die deze ondernemingen verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De verkregen informatie wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter en Google stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Uw rechten

U heeft het recht om YNNO een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u YNNO verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

YNNO, Orteliuslaan 9-11, 3528 BA Utrecht, 030 – 767 05 00, privacy@ynno.com.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door YNNO, laat dit dan vooral aan ons weten.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 3 februari 2022.

YNNO kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.