Artificial Intelligence: sinds de lancering van het verbluffende chatGPT heeft iedereen het erover. En terecht, want AI zet de wereld van werk op zijn kop. Achter de schermen gebeurt dat al jaren, met AI-toepassingen in Business Process Management en datagedreven werken.

Nu komen generatieve AI-tools beschikbaar voor iedereen, zelfs als ‘copilot’ geïntegreerd in de applicaties die mensen dagelijks gebruiken. Dat biedt enorme kansen om werk sneller, beter en leuker te maken: van het doen van onderzoek en analyse tot het maken van documenten en presentaties, en van efficiënt vergaderen tot beter communiceren en kennisdelen.

Wat kun – of moet – je nu al doen?

De mogelijkheden en kansen zijn zo groot dat McKinsey onlangs verklaarde dat “CEOs should consider exploration of generative AI a must, not a maybe.” Dus moet je nu al uitzoeken hoe AI werkprocessen kan gaan verbeteren, met experimenten, pilots en proofs-of-concept.

Maar het betekent ook dat je nu al moet nadenken over governance en informatiebeveiliging: wie mag wat, met welke informatie, in welke tools? Nadenken over je documentenbeheer, zodat je AI-tools toegang kan geven tot de juiste broninformatie. En over hoe je medewerkers betrekt in deze ontwikkelingen, die een grote impact gaan hebben op hun werk.

Hoe kan YNNO helpen?

YNNO heeft ruim twintig jaar advieservaring in de expertisegebieden die samenkomen bij de uitrol van AI op de werkplek: digitaal werken, procesmanagement, governance en gedrag & verandering. De combinatie van die ervaring met ons enthousiasme over deze nieuwe technologie maakt dat wij uniek toegerust zijn om jullie te helpen bij bovenstaande vraagstukken.

Van inspiratiesessie tot business case en van toolselectie tot adoptieprogramma, wij kunnen je stap voor stap begeleiden bij het onderzoeken, maken en uitrollen van een AI-strategie.

Wil je vooroplopen in werkinnovatie? Ontdek tijdens onze dagcursus hoe Generatieve AI jouw werkdag kan verrijken. Klik hier voor meer informatie.