“We moeten anders gaan werken… omdat de klant of inwoner iets anders vraagt, omdat we een aantrekkelijk werkgever willen zijn, of omdat we kosten willen besparen. We willen meer ontmoeting op kantoor faciliteren, beter digitaal samenwerken en meer agile of opgavegericht werken…”

Maar wat betekent dat nu echt? Welk gedrag wil je niet meer, of juist wel zien? Welke resultaten zou dat moeten opleveren? En hoe zorgen jullie ervoor dat de nieuwe manier van werken een bijdrage levert aan het werkplezier van de medewerkers, maar dat ook de team- en organisatiedoelen behaald worden?

Wat bedoel je eigenlijk écht?

We zien dat organisaties vaak te snel aan deze vragen voorbijgaan en daardoor cruciale informatie missen voor het succesvol implementeren van de nieuwe manier van werken. En dat is zonde, want mensen zijn nu eenmaal niet geprogrammeerd om continu te veranderen, dus laten we zorgen dat áls we het doen, we het wel goed doen.

Door de juiste vragen te stellen in onze veranderdiagnose, krijgen onze veranderstrategen scherp waar de veranderbehoefte zit, wat de ambitie is en welke aanpak het beste aansluit bij de organisatie. We krijgen inzicht in wat de mensen beweegt en wat er nodig is om de (gedrags)verandering voor iedere doelgroep zo succesvol mogelijk te laten zijn. Zodra de verandering helder is, zorgen we dat we de verandering een structuur geven die aansluit bij de organisatie.