Huisvesting & Werkplek

Het vernieuwen van de kantoor- en werkomgeving in de ruimste zin van het woord, gericht op betere communicatie en kennisdeling.