• Late Summer Experience

Op 3 oktober heeft de YNNO Late Summer Experience bij onze vergaderlocatie Youmeet plaatsgevonden. Vraagstukken over het hybride werken vormden de rode draad. Kilian Wawoe, docent Human Resources Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam, gaf een presentatie.

Wawoe schetste een toekomstbeeld van het hybride werken. Een toekomst met kansen en valkuilen. Prachtig zijn de toegenomen mogelijkheden voor werknemers om de locatie van de werkomgeving en het tijdstip van werken voor een belangrijk deel zelf te kunnen bepalen. De autonomie en de daarbij horende verantwoordelijkheid en zelfstandigheid zijn manifest. Evenals de toegenomen digitale vaardigheid. Evenwel, zo schetste Wawoe, dienen leidinggevenden alert te blijven op de verbinding van medewerkers en de ontplooiing van het individu. Daarbij maakte Wawoe een parallel met een kudde olifanten. Wat gebeurt er met het baby-olifantje wanneer de kudde hybride gaat werken? Dat olifantje gaat dood want het mist de bescherming en raakt geïsoleerd. Kortom, mensen hebben elkaar nodig en zeker de jongste medewerkers die nog zonder voldoende kennis en ervaring zijn. De rol van de leidinggevende wordt daarbij anders; meer dan tevoren dient een coach te zorgen dat je als medewerker beter wordt. De rol van de groep – of kudde in dit voorbeeld – is bedoeld voor verbinding, bescherming en groei. Voor de verbinding kennen de Zweden het fenomeen ‘fika’ wat koffiemomentje betekent – een moment voor ontspanning en bij elkaar zijn. En thuiswerken? Dat gaat vooral over ‘wij’ en niet over ‘mij’, zo besluit Wawoe.

Workshops

Na de presentatie van Kilian Wawoe werden in vier verschillende workshops divers actuele thema’s rondom de werkomgeving besproken.

Data en AI in de praktijk, voorbij de hype

Marc Gravekamp en Monique de Wert gaven een workshop over de impact van data en AI op de manier van werken. De deelnemers aan de workshop werd gevraagd naar het beleid in de eigen organisatie ten aanzien van het verzamelen en gebruiken van data. Wat zijn de ambities, wat is nodig en wat zijn de volgende stappen voor het maken van beleid voor het integreren van data en AI.

De reacties leerden dat veel organisaties nog beleid aan het ontwikkelen zijn hoe om te gaan met data. De workshopleiders Marc en Monique gaven de deelnemers nog enkele tips: wees praktisch, maak het klein, zorg voor draagvlak (ambassadeurs) en gebruik data die binnen handbereik zijn.

Kap eens met vragen hoe je medewerkers terug naar kantoor krijgt

Na de pandemie zijn we allemaal doorgegaan met (deels) thuiswerken. Met als gevolg dat kantoren laag bezet zijn. Organisaties stellen daarom massaal de vraag: hoe krijgen we onze medewerkers terug naar kantoor? Dit moet alleen nooit het doel zijn. Yvet Brummelhuis en Twan Bouwhuis gaven mee dat het belangrijk is om strategie te voeren op (samen)werken en om de regie bij het team te laten. Maak met elkaar afspraken over onder andere: hoe je kennis met elkaar deelt, de vorm van samenwerken die je doet, digitale verbondenheid en fysieke aanwezigheid.

Aan de slag met AI

Hoe ziet samenwerken er in 2050 uit? Deze vraag legden Joost Ruijter en Jasper Visser voor aan de deelnemers van deze workshop. Wat is er allemaal mogelijk met de nieuwste AI-toepassingen? En hoe kunnen deze producten in het dagelijkse leven worden ingezet? Via de tool Midjourney kunnen visualities worden gecreëerd die inzichten geven. Midjourney is een vorm van ‘prompt engineering’ waarbij taalverwerking een digitale visualisatie ontstaat. Met onder andere begrippen als ‘biophilic design’ en ‘community’ werden beelden van samenwerkingsvormen in 2050 gecreëerd. Joost Ruijter onderstreepte de kracht van AI: “Mijn idee is dat elke organisatie zich kan versterken met een eigen AI-gedreven chatbot, die interne HR-regelingen en leerportalen als input kan gebruiken voor interne vragen.”

Samenwerken goed georganiseerd

Vaak wordt gedacht bij samenwerken: 1+1=3. Onderzoeken hebben echter uitgewezen dat 1+1 maar 1,5 is. Een goede samenstelling van je team is daarom van belang om samenwerken goed te organiseren. Caroline de Vos vertelde dat hoe diverser het team is, hoe hoger de prestatie van dat team zal zijn. Tijdens de sessie werd er in groepjes gekeken wat de persoonlijke voorkeur van een ieder was op het gebied van samenwerken, maar ook waar de zogenaamde weerstand van iedereen zat. Uiteindelijk bleek dat binnen de groepen in de sessie, het met de diversiteit wel goed zat en we dus op een goede manier kunnen gaan samenwerken in de toekomst.

Wil je ook aanwezig zijn bij onze evenementen, schrijf je dan nu in: Aanmelden voor de updates van YNNO – YNNO