Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op, het lijkt wel of verandering de enige constante is. Voor CONTRAST x YNNO reden om dit voorjaar workplace & facility professionals rond de tafel te zetten voor een goed gesprek! Met onder meer vertegenwoordigers van VGZ, Radboud Universiteit, Alliander, Sherpa, gemeente Den Haag en DirkZwager.

Onder leiding van YNNO werd er gediscussieerd over wat er verandert op het gebied van samenwerking en hoe verschillende generaties daarin hun weg vinden. ‘Eigenlijk zijn er meer overeenkomsten dan verschillen tussen generaties,’ zegt Pieter van der Laan van YNNO. De deelnemers concluderen: er ontstaan wel andere behoeften als het gaat om de werkomgeving, maar dat is niet generatieafhankelijk; het is aan de leidinggevenden om sensitief te zijn voor wat mensen nodig hebben als het gaat om samenwerking en de fysieke werkomgeving.

CONTRAST ging in gesprek over serviceconcepten voor de werkomgeving en de contractvoering dat daarbij hoort. Anna Casemier, managing partner: ‘We zien dat de gebouwgebruiker kritisch is op aangeboden services. Daarom is het zaak om nog beter grip op de gast te krijgen: waar liggen zijn drijfveren, wat heeft hij nodig? Op basis hiervan kun je een aantrekkelijk serviceconcept ontwikkelen. Storytelling helpt om daarbij alle aspecten van de werkomgeving te integreren. Uiteindelijk leidt dat tot meer verbinding en dus betere samenwerking.’

Nieuwe serviceconcepten vragen terecht om nieuwe dienstverleningsmodellen. Ook dit was onderwerp van gesprek. Zo blijken veel deelnemers terug te komen van het IFM model, want ‘hoe hoger de knip, hoe lager de grip.’ Met als conclusie dat het belangrijk is om regie te pakken op de services waarmee je echt het DNA van de organisatie wilt reflecteren.

Met dank aan Jessamijn Alberts die voor ons een visueel verslag maakte. Bekijk hier Deel 1 & Deel 2.