Verandering begint met de erkenning dat ‘het anders moet’. Een kantoor dat leegstaat, informatie die versnipperd is en samenwerking die hapert – deze uitdagingen zijn herkenbaar voor veel organisaties. Maar wat betekent ‘anders’ eigenlijk en hoe kom je daar? Bij YNNO nemen we de tijd om deze vragen samen met onze opdrachtgevers te beantwoorden.

We starten met het beschrijven en definiëren van de gewenste situatie: wat doen mensen precies straks in dat nieuwe kantoor of met dat nieuwe systeem? En hoe ziet het gedrag er dan uit? In onze aanpak proberen we dit gedrag altijd zo concreet mogelijk te beschrijven.

  • Werkplekken op maat: de creatieve brainstorm ruimte voor 12 personen wordt gemiddeld genomen, gebruikt door 9 personen om ideeën en plannen uit te werken middels een creatieve werkwijze.
  • Digitaal samenwerken: collega’s werken actief asynchroon in het juiste Teamskanaal met elkaar aan een document.
  • Effectieve weekspreiding: collega’s maken actief afspraken over wie waar wanneer werkt. Daarnaast hebben zij afspraken gemaakt rondom het monitoren hiervan en sturen bij waar nodig.

Om bovenstaande veranderingen teweeg te brengen maken we onder andere gebruik van de Prosci methodologie – een gestructureerde aanpak om individuen in staat te stellen succesvol door verandering te bewegen (bron: prosci.com). Deze tools helpen ons om de verandering te verhelderen en een passende structuur te geven:

  • 4 P’s model: aan de hand van dit model definiëren we het succes van de verandering en bepalen we concrete veranderdoelen.
  • Risk assessment: hiermee brengen we de veranderbereidheid en de impact van de verandering per doelgroep in kaart voor een effectieve aanpak.

Experts in effectieve verandering

Bij YNNO hebben we een team van experts die Prosci gecertificeerd zijn, wat betekent dat zij getraind zijn om deze zeer effectieve veranderingsmethode in de praktijk te brengen. Samen met onze klanten bekijken we de specifieke behoeften van hun organisatie en kiezen we de meest geschikte aanpak voor verandering.

De volgende stap is het implementeren en activeren van de verandering. Hierbij maken we gebruik van geavanceerde Prosci tools zoals het PCT Assessment, waarmee we de ‘gezondheid’ van een project op belangrijke aspecten kunnen evalueren, zoals leiderschap en sponsorschap, projectmanagement en verandermanagent.

Duurzame verandering

Om ervoor te zorgen dat de verandering echt beklijft, is het cruciaal om iedereen aan boord te krijgen én te houden. Dat betekent dat we sponsors, ambassadeurs en leidinggevenden actief betrekken en samenwerken om de verandering te realiseren. Maar dat is slechts het begin. We blijven voortdurend monitoren om ervoor te zorgen dat de verandering echt in de organisatie wordt verankerd. Daar komt het ADKAR- model om de hoek kijken. Met deze aanpak kunnen we actief volgen hoe verschillende groepen gebruikers de verandering ervaren en in welke fase zij zich bevinden. Op basis van deze inzichten kunnen we eventuele weerstand al in een vroeg stadium herkennen en oplossingen ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van de verschillende doelgroepen.

Met Prosci als onze bondgenoot, gaan wij dus verder dan het initiëren van verandering maar brengen we deze tot leven. Zo versterken we teams, optimaliseren we processen en stimuleren we een cultuur van groei en innovatie. Ontdek zelf hoe onze expertise en passie voor veranderingen begeleiden jouw organisatie kan transformeren!