Wat zijn de nieuwste trends in FM en Workplace Management? Nick Lettink deelt zijn inzichten over deze interessante ontwikkelingen met Facto Magazine. Hier zijn zijn meest opvallende uitspraken uit het artikel.

Werkomgeving als strategische troef

Nick ziet de fysieke werkomgeving steeds meer als een belangrijke factor voor organisaties. Hij legt uit: “Hoe en waar deze werkomgeving moet zijn is steeds vaker een businesscase vanuit HRM-perspectief: zitten wij op de juiste plek om onze talenten aan te trekken en te behouden? En is de werkomgeving faciliterend in het behalen van de arbeidsproductiviteit die we nodig hebben?”

De veranderende rol van de workplace manager

Volgens Nick wordt de workplace manager steeds meer een verbinder die verschillende belangen samenbrengt bij het ontwikkelen van moderne werkomgevingen. “Ze moeten zich bezighouden met veel thema’s die alledaagse zaken lijken, maar strategisch van belang zijn. Een schot voor de boeg: klimaat en akoestiek problemen, verbeteren van ontmoeting, verbinding, duurzaamheid, gezondheid en natuurlijk niet te vergeten: een werkplek.”

De kracht van digitalisering: AI en blended reality

Nick benadrukt de opkomst van AI als hulp voor toekomstige werkprocessen. “AI zal ons helpen om onze taken te verschuiven van individuele, vaak repetitieve taken naar complexere taken gericht op evaluatie en creatie. Een praktisch voorbeeld hiervan is de verschuiving van het handmatig analyseren van data naar het laten analyseren van data door AI, gevolgd door het – in samenspel met AI en je collega’s – evalueren van de resultaten.”

Experimenteren als continu proces

Experimenteren in Workplace Management gaat volgens Nick verder dan eenmalige pilots. “Houd rekening met het bieden van een oplossing die 80 procent past en direct na de implementatie bijgeschaafd moet worden, en daarna weer en weer. Dit vraagt om een ander gesprek, een andere opbouw van budgetten en een continue dialoog. Een dialoog tussen bestuurders, gebruikers, workplace managers en leveranciers. Alleen zo kom je samen tot steeds betere passende oplossing.”

Lees het hele artikel op Facto: 7 belangrijke Workplace trends volgens experts (facto.nl)