De ambitie

Binnen de Gemeente Amsterdam is een grote behoefte ontstaan aan nieuwe manieren van werken om zowel de stadskantoren als de werkomgeving van de medewerkers te professionaliseren. De basisgedachte hierbij is beter omgaan met schaarse middelen, een betere samenwerking onderling en een modernisering in de manier van werken.

De rol van YNNO

YNNO is de afgelopen jaren in diverse stadsdelen binnen de Gemeente Amsterdam actief geweest op het gebied van nieuwe manieren van werken. Zo hebben wij stadsdelen geholpen om in het kader van hun samenvoeging hun nieuwe huisvesting te heroverwegen. Een ander stadsdeel hebben we geholpen om digitaal te gaan werken in het kader van hun verhuizing naar een nieuw stadsdeelkantoor. We hebben een digitaliseringstrategie vastgesteld, hier een plan voor gemaakt en de uitvoering van het plan bewaakt voor het stadsdeelbestuur. Bij een aantal centrale stadsdelen hebben wij een second opinion uitgevoerd over hun herhuisvestingplannen. Hierbij hebben we de analyse van het werk binnen de diensten verder verfijnd om zo nauwkeuriger uitspraken te kunnen doen over de kwalitatieve en kwantitatieve ruimtebehoefte. Bovendien hebben we ook de benodigde investeringen op het gebied van ICT en organisatieverandering expliciet gemaakt. Daarmee ontstond overzicht dat als gedegen basis kon dienen voor investeringsbeslissingen.

Het Resultaat

De prestatieverbeteringen van de Gemeente Amsterdam die met deze plannen en projecten geprognotiseerd en gerealiseerd zijn, liggen op het vlak van verbetering van de kwaliteit van de werkomgevingen tegen lagere investeringskosten. Daarnaast worden de huidige werkpatronen van de medewerkers beter ondersteund wat zich op termijn dient terug te verdienen in betere service en betere retentie van personeel.