De ambitie

De nieuwe werkomgeving is gericht op onderlinge samenwerking, informele ontmoetingen, creatieve momenten met elkaar en zichtbaarheid van werk en medewerkers, ook buiten de standaard werktijden. Het kantoor is flexibeler gemaakt om verhuisbewegingen en organisatie- veranderingen op te vangen. In het nieuwe kantoor van Group zijn verschillende typen werkplekken te vinden, die de medewerkers gebruiken al naar gelang de werkzaamheden op een bepaalde dag. De diverse werkpatronen worden door de nieuwe werkomgeving optimaal ondersteund. De werkomgeving in zijn totaliteit straalt transparantie, openheid en dynamiek uit.

De rol van YNNO

YNNO en Twynstra Gudde hebben zowel Aegon Nederland als Aegon Group van concept tot en met realisatie over de breedte van huisvesting, technologie, gedrag en identiteit begeleid. De activiteiten die door ons zijn uitgevoerd omvatten de ondersteuning bij de visieontwikkeling, analyse van het werk, ontwikkeling van werkplekconcepten in nauwe samenwerking met OTH (interieurarchitect), bewaken van de visie, opstellen programma van eisen, huisvestingsprojectmanagement en de evaluatie na de verhuizing.

Het resultaat

De werkomgeving straalt klasse uit en heeft een internationale uitstraling. Aegon Group was tijdelijk in een ander gebouw ondergebracht en heeft zo bij terugkomst kunnen profiteren van de ervaringen van Aegon Nederland. Het resultaat is een volledig gerenoveerd hoofdkantoor inclusief de aanpassing aan de installaties en de ICT- infrastructuur en de nodige duurzaamheidsmaatregelen. Een multifunctioneel projectgebied heeft een oplossing geboden voor een probleem dat al jaren bestond, namelijk het opvangen van een steeds wisselende ruimtebehoefte voor de externe accountant. Rob van Rijn (Aegon Group): “De kundige aanpak van Ynno heeft geresulteerd in een werkomgeving waar Aegon oprecht trots op is.”