De ambitie: stroomlijning en samenwerking in vergunningverlening

Een overheidsinstantie die vergunningen verleent, stond voor een uitdaging: ze moest haar processen versnellen én efficiënter maken, terwijl ze tegelijkertijd moest zorgen voor betere technologische ondersteuning van die processen. Gezien de strikte wettelijke termijnen en de druk om daaraan te voldoen, was het cruciaal om een oplossing te vinden die niet alleen de interne processen zou verbeteren, maar ook de samenwerking tussen verschillende overheidsinstanties zou bevorderen.

De rol van YNNO: voortbouwen op succes

YNNO leidde een strategische aanpak door voort te bouwen op het succes van de RijksZaak-implementatie bij een ketenpartner. Deze methode versnelde de implementatie enorm en legde direct een solide basis voor technische samenwerking binnen de overheidsketen. Deze slimme aanpak stelde de overheidsinstantie bovendien in staat om snel controle te krijgen over vergunningsprocessen en deze binnen de wettelijke termijnen af te handelen.

Als projectleider vervulde YNNO een grote rol in het initiëren en uitbreiden van het project. In de eerste fase lag de nadruk op het bouwen van essentiële onderdelen van de applicatie, waarna stapsgewijs extra functies werden toegevoegd. Op deze manier kregen we een duidelijker beeld van wat de organisatie werkelijk nodig had. Dit resulteerde in een betere afstemming van processen tussen de verschillende werkgebieden. Het team was hierbij niet alleen verantwoordelijk voor de technische aspecten van het project, maar ook voor de zakelijke implementatie en de bijbehorende veranderingen. De betrokkenheid van de medewerkers (gebruikers) was hierbij van cruciaal belang en speelde een absolute sleutelrol in het succes van het project.

Het resultaat: verbeterde efficiëntie, samenwerking en hoge tevredenheid

De implementatie heeft ervoor gezorgd dat het proces van vergunningverlening nu efficiënter verloopt. Door handmatige stappen te automatiseren en beter inzicht te krijgen in de processen en voortgang van aanvragen, heeft de organisatie aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd. Het project werd bovendien op tijd en binnen het budget afgerond, wat zowel de gebruikers als het management zeer tevreden stelde. Dit succes benadrukt de waarde van een slimme en samenwerkingsgerichte aanpak in overheidsprojecten en dient als inspiratie voor vergelijkbare projecten binnen én tussen overheidsinstanties.