De uitdaging: razendsnelle lancering van een meldingenportaal

Een overheidsorganisatie stond voor een dringende opdracht: binnen een zeer korte tijd, gedreven door een wettelijke deadline, moest er een publiek toegankelijk portaal worden gelanceerd voor het indienen van (schade)meldingen via DigiD. Gezien de strakke tijdlijn was een efficiënte en effectieve aanpak essentieel om aan deze eisen te voldoen.

Onder leiding van YNNO werd dit ambitieuze project aangepakt met een Agile benadering, waarbij één Scrumteam werd ingezet. De strategie was om zoveel mogelijk gebruik te maken van al bestaande implementaties met behulp van Pega-technologie. Door bestaande componenten en processen als basis te gebruiken, kon het team binnen een kwartaal snel een functioneel en hoogwaardig meldingenportaal ontwikkelen. Dit project is daarmee een uitstekend voorbeeld van hoe YNNO’s kennis van applicaties ingezet kan worden om projecten sneller en effectiever te laten verlopen!

YNNO’s rol: strategisch leiderschap voor snelle projectoplevering

Als projectleider vervulde YNNO een essentiële rol bij zowel de strategische planning als de praktische uitvoering van dit project. Onze focus lag op het slim inzetten van onze middelen, het benutten van onze eerdere ervaring en het uitbuiten van de flexibiliteit van Pega’s technologie om hergebruik te bevorderen. Dankzij deze aanpak kon ons team, ondanks de uitdagingen van volledig op afstand werken tijdens de COVID-periode, binnen een kwartaal een robuust systeem opleveren.

Het resultaat: succesvolle implementatie binnen tijd én budget

Binnen slechts 4 maanden werd het meldingenportaal gelanceerd, wat een flinke overwinning was voor de overheidsorganisatie – en dat allemaal binnen de deadline! Dit project bewijst dat zelfs onder de druk van strakke regelgeving én het uitdagende landschap van op afstand werken, met de juiste aanpak en efficiënt projectmanagement, grote doelen haalbaar zijn. Het succes van het portaal illustreert perfect hoe klant en leverancier samenwerken, veerkracht tonen en slimme technologie inzetten om de behoeften van het publiek in dit digitale tijdperk te vervullen.

Neem voor meer informatie rondom dit project contact op met Robert-Jan Snijders of Thijs Gaanderse.