• De Ambitie

    Shell Real Estate heeft ambitieuze doelen gesteld om de bestaande werkomgevingen verder te optimaliseren. Kenmerken zijn betere functionaliteit voor de medewerkers en meer efficiency van de huidige werkomgevingen. Onder de naam Shell Works is een internationale blauwdruk ontwikkeld hoe deze verschillende werkomgevingen slimmer en beter kunnen worden ingezet. Shell heeft de ambitie om de Shell Works guidelines zoveel mogelijk toe te passen en uit te rollen over alle locaties wereldwijd.

    De Rol van YNNO

    YNNO is sinds 2004 aan het werk bij Shell in de uitrol van de Shell Works projecten. Voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Assen heeft YNNO geholpen met zowel de conceptontwikkeling als het acceptatietraject van de nieuwe manier van werken. Medewerkers zijn direct betrokken geweest bij de ontwikkeling van hun eigen vloer(en) en hebben een uitvoerige instructie gehad over het gebruik van de nieuwe werkomgeving en hoe het beste digitaal gewerkt kan worden. Voor het Shell Technology Centre Amsterdam heeft YNNO als change manager geopereerd voor de projectorganisatie nieuwe huisvesting om samen met de gebruikers en projectorganisatie tot een goede implementatie van de nieuwe manier van werken te komen. In deze opdracht is een nieuw inrichtingsconcept gedefinieerd en is deze geïntroduceerd bij de eindgebruikers. Samen met de projectgroep is de acceptatie van deze nieuwe werkomgeving en de nieuwe manier van werken gemonitord en zijn gebruiksafspraken opgesteld als handvat voor het werken in deze nieuwe omgeving. Voor het Shell Exploration & Production International Centre in Rijswijk heeft YNNO het dynamisch werken concept uit een eerder project geëvalueerd en verbetervoorstellen uitgewerkt. Deze zijn na goedkeuring van het management in nieuwe pilot projecten verder uitgewerkt.

    Het Resultaat

    Het resultaat voor Shell is terug te vinden in betere functionaliteit van de werkomgeving voor het werken binnen Shell, een efficiënt gebruik van de werkomgeving als geheel en last-but-not-least een herkenbare en eenduidige inrichting van de Shell kantoren passend bij de nieuwe manier van werken binnen Shell.