De Ambitie

Google is een van de meest succesvolle organisaties in de wereld. Google heeft een baanbrekende manier gevonden om gerichte advertenties te koppelen aan zoekvragen van gebruikers. Meer dan 99 procent van haar verkoopresultaten komt van abonnementen van adverteerders die het netwerk gebruiken om hun boodschap op Internet te plaatsen.

Google houdt haar medewerkers tevreden door hen te voorzien van innovatieve werkomgevingen, uitstekende restauratie, spellen en games, vrije bus transporten en andere genereuze diensten. En goed voorbeeld hiervan is de werkomgeving van Google in het Zurich kantoor, het grootste R&D centrum buiten het hoofdkantoor in Mountain View in Californie. Google heeft daar een werkomgeving gerealiseerd waar mensen letterlijk in een eigen Google ‘wereld’ werken.

Google had sterk de behoefte om een diepteanalyse uit te voeren naar de werkelijke impact van deze werkomgeving op de kenniscreatie, kennisdeling en gebruik door de medewerkers.

De Rol van YNNO

YNNO is gevraagd om een uitvoerige studie uit te voeren naar de performance van de werkomgeving om te kunnen bepalen welke factoren het succes bepalen van Google’s innovatieve werkomgeving. Een wetenschappelijk model van Jan-Peter Kastelein, één van de partners van YNNO, is gebruikt als basis voor het vergaren van onderzoeksgegevens en het bepalen van de correlaties tussen meerdere factoren die de performance van mensen in de werkomgeving bepalen. In de analyse is het vergaren van de gegevens verkregen via interviews, observatie, zichtlijnen analyse, sociale netwerk analyse en online surveys. YNNO heeft de factoren die leiden tot het succesvol gebruik van de werkomgeving kunnen bepalen.

Het Resultaat

Het resultaat van het onderzoek van YNNO is bepalend voor het bepalen welke ingrepen in de werkomgeving nodig zijn om een succesvolle implementatie te leveren waarin kenniscreatie, kennisdeling en gebruik door de medewerkers het beste verloopt. De uitkomsten dienen als een referentiemodel voor het vaststellen van ontwerprichtlijnen voor Googles werkomgevingen wereldwijd en heeft Google een beter begrip gebracht hoe de Googlers werken en wat de impact is van de werkomgeving in het bereiken van de ambitieuze doelen van de organisatie.