• De ambitie

  Lindorff, een incassobureau voor maatschappelijk verantwoord innen bij consumenten, heeft YNNO gevraagd samen een visie en programma van eisen te ontwikkelen voor de nieuwe huisvesting. Lindorff wenste te worden geïnspireerd en uitgedaagd om innovatieve uitgangspunten te formuleren op het gebied van flexibel en innovatief werken. Delen van werkplekken, het optimaal gebruik van digitale communicatie en papierloos werken waren de buzz words. Ook het concept voor het Call Center vroeg om vernieuwing met verbetering van de samenwerking tussen teamleiders, call center medewerkers en andere afdelingen als doel.

  De rol van YNNO

  Na een technische analyse bleek dat het bestaande pand te kostbaar was om in te investeren. YNNO is op zoek gegaan naar nieuwe panden in de omgeving Zwolle. Samen met YNNO heeft Lindorff verschillende panden bezocht en beoordeeld op inpasbaarheid. YNNO begeleidde de selectieprocedure en contract-onderhandeling met de makelaar.

  In de laatste fase van het project heeft YNNO het programmamanagement en het projectleiderschap voor verbouwing en de inrichting van het nieuwe pand op zich genomen en zo het nieuw ontwikkelde kantoorconcept gerealiseerd. In het project zijn deelprojecten voor Facility Management, ICT, Nieuwe Manieren van Werken, In- en verhuizing en Bouw en Techniek afgerond.

  Het resultaat

  Speciale aandacht was er voor het realiseren van het gehele project met beperkte middelen. Zo heeft slim hergebruik van materialen geleid tot efficiënte oplossingen. Het kantoorconcept van Lindorff is een goed voorbeeld waarbij tegen relatief lage kosten een prachtig kantoor binnen de beschikbare tijd is gerealiseerd.

  Op het resultaat is Lindorff trots: een ferme reductie van de huurkosten, m2 reductie door efficiëntere indeling en flexibel werken, een transparantere werkomgeving, een betere klimaatvoorziening, een luxere werk-omgeving voor de medewerkers en een beter imago passend bij de organisatie van Lindorff.