• De ambitie

    De op handen zijnde verhuizing van de Divisie Peri-operatieve Zorg en Spoedeisende Hulp en het IC-Centrum naar het nieuwe Q-gebouw was aanleiding om te inventariseren wat de mogelijkheden voor innovatieve huisvesting waren om met name het kennisdelen zo goed mogelijk te verbeteren. Teamgevoel en kennisdeling waren de belangrijkste ambities.

    De rol van YNNO

    De mogelijkheden om innovatieve huisvesting toe te passen zijn onderzocht middels een haalbaarheidsonderzoek. Met als input interviews, een werkomgevingsenquête en werkplekmetingen zijn gebruikersprofielen opgesteld, die vervolgens vertaald zijn naar concrete werkplekconcepten en een innovatief kantoorconcept. In nauwe samenwerking tussen Bouw- en Ruimtemanagement, Engineering, YNNO en Twynstra Gudde is het project gerealiseerd.

    Het resultaat

    Met name de werkomgeving van de medisch specialisten is vernieuwd. Waar zij vroeger alleen of met zijn tweeën een kamer hadden, delen ze nu met 4 collega specialisten een ruimte. Hierdoor is ruimte ontstaan voor een gemeenschappelijke huiskamer, waar informeel overleg plaatsvindt. Het teamgevoel en het kennisdelen zijn hierdoor verbeterd. Ook de beleidsmedewerkers van het IC-Centrum delen met elkaar diverse werkplekken, een concentratieruimte en een overlegruimte. Tenslotte biedt de nieuwe huisvesting werk- en overlegruimten voor fellows en arts-assistenten.