De ambitie

Met de verbouwing van het Tuinstadhuis in Amsterdam Nieuw-West, kwam ook de behoefte om de gebruikers te begeleiden bij de overgang naar een flexibel kantoorconcept. De ambitie was managers en medewerkers te helpen zich snel thuis te voelen in hun nieuwe werkomgeving. En ook deze verandering op te pakken als onderdeel van een omvangrijk pakket van veranderingen op weg naar een compacter en slagvaardiger gemeentelijke omgeving.

De rol van YNNO

Samen met het projectteam is voor de begeleiding een plan van aanpak opgesteld en een ‘eerlijke’ changestory geformuleerd. Ook in dit traject bleek het verstandig de begeleiding van het eerstelijns management centraal te stellen. Daarnaast is relatief veel aandacht besteed aan het structureren van de informatie. De afdelingen ICT en Facilities zijn ondersteund bij de communicatie naar de gebruikers over de voortgang van de verbouwing, de verhuizing en wat de gebruikers van hun nieuwe (digitale) werkomgeving kunnen verwachten.

Het resultaat

Managers en medewerkers zijn de verbouwing, de verhuizing en de overgang op het nieuwe kantoorconcept goed doorgekomen. Slechts een enkel team en enkele individuele medewerkers hadden aanvullende begeleiding nodig. De overgang op een flexibel kantoorconcept werd door het overgrote deel van de gebruikers opgevat als een logisch onderdeel van een bredere ontwikkeling in de organisatie.