Welk kantoorconcept past bij uw organisatie, gelet op uw ambities, het type werk maar ook met zicht op de toekomst? Innovaties, trends en veranderende werkomstandigheden zorgen voor veel beweging in kantorenland. De werkomgeving bepaalt de sfeer op de vloer, het welzijn en de prestaties van werknemers. Hoe zorgt u ervoor dat uw kantoor aansluit bij uw onderneming? Bij welke inrichting gedijt uw personeel het beste? Hoe speelt u in op de nieuwste ontwikkelingen? Antwoorden hierop landen in een goed doordacht kantoorconcept.

Wat is een kantoorconcept?

Van klassieke kantoorinrichting tot desksharing

Een kantoorconcept is een schets van de vormgeving van de ruimte, de variatie van werkplektypen, hoe de werkplekken gebruikt worden en de opstelling van de werkplekken (werkplekconcept). De klassieke kantoorinrichting bestaat uit de bekende afgesloten ruimtes waar een of twee personen werken of uit een volledig open kantoortuin. Steeds vaker zien we een combi van (half) open werkplekken met gemeenschappelijke ruimtes. Wat we in één adem flexwerken, Het Nieuwe Werken, thuiswerken, ‘the paperless office’ of desksharing noemen. Alles wat wij liever typeren als nieuwe manieren van werken.

Een kantoorconcept ondersteunt nieuwe manieren van werken

Een kantoorconcept, mits goed toegepast, ondersteunt uw organisatie in een nieuwe manier van werken en brengt haar tot betere prestaties. Om te komen tot een kantoorconcept beginnen wij bij de strategie van uw organisatie. De strategie en de bijbehorende ambities vertalen we naar ontwerpuitgangspunten voor de werkomgeving. Vervolgens stellen we thema’s als groen, welzijn, identiteit en duurzaamheid aan de orde. Samen met de opdrachtgever kijken we welk ambitieniveau per thema wenselijk en haalbaar is. Bijvoorbeeld: Hoe willen we samenwerken? Hoe willen we het kantoorconcept ontwikkelen? Welke manier van werken is zichtbaar binnen de organisatie? Hoe gaan we in de toekomst werken? Op basis daarvan bepalen we de ontwerpuitgangspunten die bij de individuele afdelingen en teams worden getoetst. Een afdeling P&O heeft andere wensen en behoeften dan een financiële afdeling, de klantenservice of een tijdelijk projectteam.

Werkstijlanalyse

Vervolgens analyseren we de huidige en de toekomstige werkstijlen van de medewerkers. Een administratief medewerker heeft vooral een goed bureau nodig, al dan niet verstelbaar tot stahoogte. Een adviseur die veel op pad is, is juist weer gebaat bij een mix van vergader-, werk- en aanlandplekken. Deze werkstijlen leiden tot werkplekconcepten die samen het kantoorconcept vormen. We kijken overigens niet alleen naar de functionele kant: waar is een werkplek voor bedoeld? Ook kijken we naar de cultuur en het gedrag van mensen binnen de organisatie. Hoe gaan collega’s met elkaar om en hoe willen zij hun werkomgeving beleven? En de ICT-randvoorwaarden worden niet vergeten. Want als een aanlandplek niet gebruikt kan worden als je op een Thin Client werkt dan is zo’n plek minder aantrekkelijk voor bepaalde functies.

Een kantoorconcept passend bij uw organisatie

Het werk, de ambities en de cultuur van een organisatie is leidend. En geen organisatie is hetzelfde. Onze kantoorconcepten zijn dus altijd op maat, evengoed als onze oplossingen altijd zijn toegespitst op wie de organisatie is en wil zijn. Zo draagt Verzekeraar Menzis de vitaliteit en leefkracht van de medewerkers hoog in het vaandel. In hun kantoorconcept is dat de constante rode draad. Bij Waterschap Zuiderzeeland hebben we de identiteit van het waterschap terug laten komen in het ontwerp, gecombineerd met duurzaamheid. Het kantoorconcept voor een andere verzekeraar of waterschap kan weer heel anders uitpakken omdat iedere organisatie, ook al is het dezelfde bloedgroep, andere ambities en een ander DNA heeft.


Alle expertises