Een kantoorconcept is een ruwe schets van hoe de werkomgeving er uit ziet voor een standaard stuk van het gebouw, waarbij geen rekening is gehouden met groepen medewerkers die vanuit hun werkproces specifieke eisen stellen aan hun werkomgeving (denk hierbij bijvoorbeeld aan een tekenkamer, een call center).

Het geeft aan in welke verhouding de werkplekconcepten worden gerealiseerd. Tevens worden de keuzevrijheden voor de afdelingen getoond.


Alle expertises