De ambitie

GVB heeft met GVB-Next een cultuurverandering in gang gezet. Een nieuwe werkomgeving moet bijdragen aan de strategische doelstellingen. Zo wil GVB de beste vervoerder zijn van Amsterdam, behoren tot de beste werkgevers, subsidieloos exploiteren en een miljoen verplaatsingen per dag realiseren. De nieuwe werkomgeving draagt bij aan het afwerpen van het oude juk, het zijn van een aantrekkelijk werkgever en stimuleert de nieuwe cultuur.

De rol van YNNO

GVB heeft YNNO gevraagd te helpen met het vertalen, structureren en betekenis geven van het gewenste concept voor de werkomgeving op het hoofdkantoor aan de Arlandaweg in Amsterdam.  We hebben gezamenlijk met het MT de visie en de ambities voor de nieuwe manier van werken concreet gemaakt in de vorm van heldere uitgangspunten voor de werkomgeving. Vervolgens heeft YNNO GVB begeleid bij de ontwikkeling en implementatie van het kantoorconcept. YNNO voert het Programma Management  van de volledige (her)inrichting van de werkomgeving. In samenwerking met het interne projectbureau heeft YNNO de interieurarchitect geselecteerd en het Programma van Eisen opgesteld. Gezamenlijk met Inkoop zijn de diverse percelen aanbesteed. Daarnaast hebben wij de medewerkers begeleid naar de nieuwe werkomgeving en is veel aandacht besteed aan de interne communicatie om de overgang naar de nieuwe werkomgeving soepel te laten verlopen.

Het resultaat

Cultuurverandering in één dag!  Direct na inhuizing bleek dat de medewerkers elkaar makkelijker vinden, de interactie en kennisuitwisseling is toegenomen en de sfeer op kantoor een stuk prettiger is geworden. Vroeger was sprake van veel gesloten kamers, een lage bezetting, weinig diversiteit in ontmoetingsplekken en verouderde ICT. De huidige werkomgeving is een verademing. Ook de directie doet volop mee in de nieuwe manier van werken.