De ambitie

Het aflopende huurcontract van het hoofdkantoor van GVB vormde de directe aanleiding tot heroverweging van de huisvestingsstrategie. Een modernere inrichting waarin mensen op een flexibele, plezierige en efficiënte manier (samen)werken zou ook meteen bijdragen aan het realiseren van een van de nieuw vastgestelde strategische ambities: bij de beste vijf werkgevers van Amsterdam horen.

Naast de fysieke herinrichting (Bricks) en impulsen aan de virtuele omgeving (Bits) werd in het programma nadrukkelijk ingezet op ‘Behaviour’. De heersende organisatiecultuur en sterk uiteenlopende veranderbereidheid onder medewerkers vormden een risico/uitdaging voor optimaal gebruik van de toekomstige werkomgeving. Met het project ‘Mens & Gedrag’ werden medewerkers zorgvuldig voorbereid op ‘Activiteit Gericht Werken’ in de nieuwe omgeving.

De rol van YNNO

YNNO heeft het GVB-projectteam ‘Mens & Gedrag’ geadviseerd en hands-on ondersteund bij ontwerp en uitvoering van verandercommunicatie interventies voor leidinggevenden en medewerkers. In de aanpak is bewust rekening gehouden met de heersende vertrouwde organisatiecultuur maar werden ook eerste stappen gezet naar de gewenste cultuur. Om in te spelen op het uiteenlopende verandervermogen / Om mensen in beweging te krijgen/los te maken van hun oude vertrouwde omgeving, werd in de aanpak allereerst veel geïnformeerd over de noodzaak, aanleiding en ambities voor de herinrichting. Gaandeweg werd meer aandacht besteed aan visualisatie van de nieuwe werkomgeving en werden meer interactieve interventies georganiseerd om mensen te motiveren de nieuwe werkomgeving ‘eigen’ te maken en te ‘proeven’ aan de nieuwe gewenste cultuur van meer verantwoordelijkheid nemen en ondernemerschap.

Het resultaat

De ingebruikname van de nieuwe werkomgeving is soepel verlopen. De verschillende communicatie interventies in de aanloop naar de verhuizing hebben daar positief aan bijgedragen. Mensen wisten wat ervan hen gevraagd werd en wat ze konden verwachten. Vanzelfsprekend moest een aantal mensen erg wennen in de eerste weken, vooral aan de flexibele werkplekken en geconcentreerd werken. Tijdens een eerste evaluatie bleek de meerderheid echter zeer tevreden over de nieuwe inrichting en de toegenomen interactie met collega’s van andere teams. Veel medewerkers gaven aan meer energie en verbinding te ervaren door de frisse open inrichting. De verandering in de fysieke omgeving heeft een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling naar een meer open en ondernemende organisatiecultuur en daarmee heeft GVB een goede/slimme stap gezet om bij de top 5 van aantrekkelijke werkgevers te horen.