De ambitie

Ook de Gemeente Rotterdam is bezig met een omschakeling naar een nieuwe manier van werken HNW010. Slimmer samenwerken, beter kennis delen met als eindresultaat een beter product voor de Rotterdammers. Het samenbrengen van 7000 ambtenaren in vier kantoorlocaties is onderdeel van die nieuwe manier van werken. Een nieuwe fysieke werkomgeving vergt ook een bepaalde aanpassing in werkgewoonten van de medewerkers.

De rol van YNNO

Om managers en medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden in de nieuwe fysieke werkomgeving is samen met YNNO gewerkt aan een trainingsprogramma gericht op de specifieke doelgroep. Maatwerk voor teams, leidinggevenden en medewerkers. Minder werkvormen los van de dagelijkse praktijk en meer persoonlijke begeleiding daar waar het moet gebeuren: op de eigen werkplek. We houden intakes met leidinggevenden om in overleg vast te stellen waar de behoefte ligt. We nemen de tijd om van medewerkers zelf te horen hoe ze hun nieuwe werkomgeving ervaren en waar ze begeleiding wensen.

Het resultaat

Het programmateam levert begeleiding op maat. Direct na inhuizing is strak gestuurd op naleving van het beoogde kantoorconcept. Door de intensieve contacten met de verschillende teams weten we precies waar dat concept niet voldoende past. Ook in het kantoorconcept is nu meer ruimte voor maatwerk. En er zijn lessons learned geformuleerd om trefzekerder te kunnen opereren in de volgende fase van deze majeure verandering.