De ambitie

Smart Working @ Thales NL (SW@T) betekent kort gezegd een slimmere manier van werken, waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden zoveel mogelijk bij medewerkers zelf komen te liggen. SW@T dient over de verschillende locaties van Thales integraal ingevuld en doorgevoerd te worden. In deze SW@T manier van werken staan teams, onderlinge communicatie en kennisdeling centraal. Daarnaast is het een middel om de fysieke en culturele werkomgeving zo in te richten dat deze inspireert tot creativiteit.

De rol van YNNO

YNNO heeft Thales Nederland geholpen met het vertalen, structureren en betekenis geven van SW@T. Zowel voor Hengelo als de locatie in Huizen heeft YNNO, Thales begeleid in de verdere ontwikkeling van het kantoorconcept en het ICT-concept. Voor Huizen heeft YNNO de interieurarchitectuur opgepakt en de projectmanagement van de nieuwe inrichting. Daarnaast hebben wij de medewerkers begeleid naar de nieuwe werkomgeving.

Het resultaat

In Huizen is de nieuwe werkomgeving betrokken. Op deze locatie is gekozen voor een ‘flexready’ concept, wat betekent dat bij een toekomstige groei flexibel gewerkt gaat worden. In Hengelo wordt druk gewerkt aan de nieuwe werkomgeving en Shared Facility Center. Binnen de organisatie is er veel aandacht om de medewerkers te begeleiden naar de Smart way of Working.