Waar moet u aan denken nu ons werk verandert?

De coronacrisis heeft onze manier van werken in no time naar een ander plan getild. Van het ene op het andere moment hielden we massaal kantoor vanuit huis. Een groot deel van de Nederlanders zegt dit te willen blijven doen in de toekomst. Wat betekent dit voor onze manier van werken in de ruimste zin van het woord?

Kantoren worden ontmoetingsplekken

De rol en functie van het kantoor zal veranderen. Het wordt minder vanzelfsprekend om elke dag fysiek aanwezig te zijn. Kantoren zullen veel meer ontmoetingsplekken worden. Enerzijds voor het samen werken aan output in creatieve brainstorm- en werksessies, anderzijds om de verbinding met de organisatie en de collega’s levend te houden. Daarmee verandert ook de strategische huisvestingsvisie met zaken als de aanwezigheid van personeel, het aantal vierkante meters en het huurcontract.

Nieuwe rituelen voor het teamgevoel

Verbinding onder collega’s vergt extra aandacht als fysiek en digitaal door elkaar gaan lopen en het niet meer vanzelfsprekend is te weten waar je collega’s zijn en wat ze doen. Een goede digitale werkomgeving met duidelijke structuur van informatieopslag, goedwerkende tools en veilige systemen, is een basisvoorwaarde. De mogelijkheid voor medewerkers om hun digitale vaardigheden te verbeteren en als organisatie een duidelijke digitale werkwijze te hanteren is een must.

Daarnaast moeten collega’s nieuwe rituelen vinden met elkaar om het teamgevoel te blijven ervaren. Het praatje bij de koffieautomaat en teamuitjes kennen inmiddels allemaal een virtuele variant. Sleutel is iets te vinden waarbij iedereen zich aangesloten voelt.

Leidinggeven op basis van verbinding en vertrouwen

Aan managers de nieuwe taak om ervoor te waken dat iedereen op afstand aangehaakt blijft. Want ook van hen vraagt het andere competenties en vaardigheden. Leidinggevenden zijn steeds meer de empathische, coachende leiders waar sturing en controle plaatsmaken voor verbinding en vertrouwen. Gebaseerd op de zelfstandigheid, taakvolwassenheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.

Vitale medewerkers als basis

Of organisaties goed blijven functioneren in tijden van verandering, begint bij de basis: vitale medewerkers. De sleutel hier is gezondheidsproblemen niet op te lossen als ze zich voordoen maar deze te voorkomen. Door actieve, teamgerichte begeleiding naar het nieuwe samenwerken en het opstellen van een integraal vitaliteitsbeleid.

Onze volledige visie post-covid werken is uitgewerkt in een presentatie. Indien gewenst kunnen we dit met u delen of liever live presenteren. Bij interesse kunt u ons contactformulier invullen of contact opnemen met ons secretariaat.

Contactformulier