bewezen effect van werkomgevingen op de gezondheid

Investeren in de werkomgeving levert aantoonbaar resultaat in het beter functioneren van medewerkers. Zo ook in de zorg waar een prettige omgeving bovendien het genezingsproces van patiënten kan bevorderen. Toch blijft de zorgsector nog achter als het gaat om nieuwe kantoorconcepten, en bijbehorende manieren van werken. Waar wringt de schoen? En vooral: wat kunt u eraan doen?

Werkomgevingen zijn volop in ontwikkeling. In de gezondheidszorg staan nieuwe manieren van werken en een omgeving die daarbij past, in de kinderschoenen. Dat terwijl de sector aan grote veranderingen onderhevig is en met serieuze uitdagingen kampt. Zorg neemt almaar toe terwijl het personeelsbestand gelijk blijft of zelfs afneemt. Verder is er een spanningsveld tussen meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken – je kunt je werk altijd en overal doen – en een organisatie die qua mindset of management nog niet zover is.

De sector is innovatief in digitalisering maar in nieuwe manieren van werken is in de GGZ nog een inhaalslag te maken.

Mindshift in manier van werken

Inmiddels hebben we bij diverse zorginstellingen projecten uitgevoerd op het gebied van nieuwe manieren van werken. Onder meer bij het UMC Utrecht, DIAC Leiden, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Zaans Medisch Centrum, Cardia Ouderenzorg, GGz Breburg, GGz Centraal en Thebe. Wat wij zien is dat de sector innovatief en progressief is als het om digitalisering gaat. Ja, informatie over een cliënt landt in een elektronisch patiëntendossier. Ja, een behandelaar die met groepen werkt, heeft een andere werkstijl dan een behandelaar die 1 op 1 gesprekken voert met de cliënt. Ja, afspraken voor een behandeling worden online gemaakt. En ja, plaats- en tijdonafhankelijk werken neemt toe. Dit vraagt om slimmer gebruik van de werkomgeving en vooral een verandering in houding en gedrag. En dáár wringt de schoen. Medewerkers in de gezondheidszorg zijn van oudsher gewend te werken in hun eigen domein. Onder het mom van privacygevoeligheid van klantgegevens en veiligheid blijven veel deuren in het slot. Wordt er al gewerkt aan verandering, dan is de begeleiding van medewerkers onvoldoende. Binnen een en hetzelfde team kunnen zowel digibeten zitten als mensen die een zelf meegebrachte iPad gebruiken. Dat alles in panden die veelal gedateerd zijn. Oud, verkamerd en ‘verdonkerd’, is onze conclusie.

Bewezen effect van omgeving op gezondheid

Smaken verschillen, kun je zeggen. Maar uit meer dan 40 jaar onderzoek in de omgevingspsychologie weten we dat de omgeving een bewezen effect heeft op de prestaties, gezondheid en het welbevinden van mensen. En wat dat effect is. Denk aan multi-sensory design of het voldoen aan de natuurlijke behoefte van mensen aan daglicht en natuur. Dit heeft invloed op onze gezondheid en op ons gedrag. Als je weinig stress ervaart en goed in je vel zit, sta je anders in het leven of reageer je anders op je omgeving dan wanneer je onder druk staat en je niet lekker voelt. Trekken we deze lijn door naar de werkomgeving dan heeft deze niet alleen positieve effecten op de gezondheid en productiviteit van medewerkers en behandelaars maar ook op de cliënten die in deze omgevingen ontvangen en behandeld worden. Cliënten van een zorginstelling stappen nu vaak terug in de tijd met ongetwijfeld een effect op hun welzijn én herstel. Een wachtkamer die somber oogt door weinig daglicht en een behandelkamer die voorzien is van allerlei prikkels door bijvoorbeeld drukke kleuren of veel persoonlijke spullen, werken niet bevorderend.

Een prettige werkomgeving heeft positieve effecten op de gezondheid van medewerkers én op cliënten die in deze omgevingen behandeld worden.

Specifieke expertise in de gezondheidszorg

YNNO heeft jarenlange kennis van hoe de omgeving, de prestaties en het welzijn kunnen worden verbeterd door aanpassingen in de fysieke, virtuele, sociale en mentale werkomgeving. Met thema’s als identiteit, duurzaamheid, welzijn en hospitality. Wat maakt de ene zorginstelling anders dan de andere? En hoe zie je dit terug in de werkomgeving en manier van werken? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt en een positieve beleving heeft bij binnenkomst? Hoe voelen en gedragen klanten en medewerkers zich binnen de werkomgeving? Hoe stimuleren we hun welzijn? Gaan we investeren in groen, daglicht en biophilic design? Deze thema’s worden langs de lat gelegd van de organisatie want geen organisatie is hetzelfde.

We kennen de dynamiek van de sector

Daarnaast kennen wij, door onze samenwerking met de verschillende zorgorganisaties, de specifieke dynamiek van deze sector. Wij wéten welke aspecten belangrijk zijn en die om een andere benadering of oplossing vragen, zoals:

  • veiligheid krijgt een bijzondere lading in een omgeving waar cliënten en medewerkers elkaar ontmoeten;
  • privacy en vertrouwelijkheid zijn essentieel voor een behandeling terwijl transparantie en openheid nodig zijn om innovatieve werkconcepten te doen slagen.
  • geld en projectbudget liggen onder een vergrootglas omdat altijd wordt afgewogen: is het wel verantwoord om geld te steken in de (digitale of fysieke) kantooromgeving terwijl de behandeling van cliënten onder druk staat?
  • behandelaars vinden het moeilijk hun persoonlijke werkkamer te delen met anderen omdat “de inrichting van hun kamer juist zo belangrijk is voor de behandeling van de cliënt”.
  • pauze is een belangrijk moment van rust en om je verhaal te delen over wat heb je net hebt meegemaakt in de behandeling. Pauzes zijn doorgaans kort, dus in de rij staan voor de soep werkt dan niet.
  • het verbeteren van contacten tussen medewerkers en cliënten, al dan niet onderling, is vaak een doelstelling van de directie, maar niet van medewerkers (al dan niet behandelaars) zelf.

Door eerdere projecten in de zorg, kennen wij de specifieke dynamiek van deze sector. Wij wéten welke aspecten belangrijk zijn en om een andere aanpak vragen.

 

Alles in huis

Niet alleen weten we wat er speelt in deze sector. We hebben de specifieke kennis om een oplossing te kunnen bieden. We hebben wetenschappers in huis op het gebied van Health & Society en Healing Environment. We werken samen met de HanzeHogeschool in Groningen op het onderzoeksproject Healthy Workplace. We zijn experts als het gaat om werken met de internationale keurmerken Fitwel en Well. Met deze sectorspecifieke kennis en ervaring kunnen we:

  • De juiste balans vinden tussen privacy, veiligheid en vertrouwen enerzijds en openheid en projectmatig werken anderzijds.
  • Snel simpele, digitale tools invoeren die functioneel zijn en tegelijkertijd een andere manier van (samen)werken bevorderen.
  • De beleving van de cliënten in hun hele cliënt journey positief beïnvloeden: de cliënt heeft thuis al helderheid over de plek en het tijdstip van afspraak, kan zich oriënteren op het terrein, de middelen in de wachtruimtes zijn digitaal én gebruikersvriendelijk, de wachtkamers zijn licht en ruimtelijk met heldere zichtlijnen, behandelkamers zijn uniform qua lay-out en kleursamenstelling.

Integrale aanpak

Huisvesting en digitalisering zijn niet los te zien van gedrag. Mobiel werken en digitaal informeren zijn van deze tijd en een must voor de toekomst, maar het invoeren slaagt alleen met de juiste begeleiding. Alleen dan werk je efficiënter en sneller en heb je elkaar minder nodig in de fysieke afstemming. Waardoor meer tijd overblijft voor kennisoverdracht en voor het welzijn op de werkvloer én in de behandelkamer.

Interesse wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via bart.vanroekel@ynno.com, yvette.tietema@ynno.com of frederik.vansteenbergen@ynno.com

Contactformulier