De ambitie

Het hoofdkantoor van GGz Breburg in Rijen is onlangs verhuisd naar Tilburg, op een locatie waar reeds behandelgroepen gevestigd waren. De nabijheid van primair proces en de ondersteuning was een belangrijke doelstelling voor de nieuwe werkomgeving. Tevens was het oude hoofdkantoor sterk aan vernieuwing toe.

De ambities ten aanzien van een nieuwe manier van werken waren hoog: regelvermogen voor de professionals, niemand meer een eigen werkplek, maximale vitaliteit voor de medewerkers en efficiënt met de ruimte omgaan om te laten zien dat men zuinig met de middelen omgaat. Er is tegelijkertijd gewerkt aan de optimalisering van huisvesting, ICT en gedrag.

De rol van YNNO

GGz Breburg heeft YNNO gevraagd om de organisatie te begeleiden tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces voor de nieuwe huisvesting. We zijn gestart met een het vastleggen van de visie en de ambities van GGz Breburg. Deze zijn vertaald in een set uitgangspunten voor het ontwerp, dat is uitgewerkt door EGM Architecten.

YNNO heeft gedurende het gehele traject het programmamanagement verzorgd. Tevens ondersteunde YNNO bij het werkplek verander management, de interactie met de klankbordgroep en verdere draagvlakontwikkeling binnen de rest van de organisatie. Op ICT vlak hebben we input geleverd in: telefonie, apps op de mobiele telefoon, introductie van laptops en leenlaptops, een reserveringssysteem voor vergaderruimten en een Wi-Fi netwerk voor medewerkers en gasten door het hele gebouw.

Het resultaat

De nieuwe huisvesting zorgt voor een prettige werkomgeving, waarin collega’s elkaar snel kunnen vinden. Het onderlinge e-mailverkeer is afgenomen. De nieuwe werkomgeving is fris, totaal anders dan men gewend was en stimuleert de interactie, de kennisuitwisseling en de nieuwe werkvormen. Tegelijkertijd is er voldoende ruimte voor rust en concentratie. Vooral het centrale werkcafé waar medewerkers, cliënten en de familie van cliënten elkaar tegenkomen is een schot in de roos en wordt als bijzonder prettig ervaren.

Gerelateerde artikelen
Inhaalslag GGz voor nieuwe manieren van werken
Eigentijdse werkomgeving ook mogelijk voor de GGz