• Groepsbehandelruimte
 • Behandelkamer
 • Wachtkamer

Uitnodigend, duidelijk en veilig voor zowel cliënten, medewerkers als behandelaars

De GGz staat net als andere zorgaanbieders voor grote maatschappelijke uitdagingen. Een eigentijds kantoor lijkt dan niet de eerste prioriteit. Toch onderkennen steeds meer GGz-instellingen de nut en noodzaak om te investeren in de werkomgeving en bijbehorende nieuwe manieren van werken, onder andere voor het aantrekken en het behouden van talentvolle medewerkers. Zaken als veiligheid, privacy en vertrouwen die in deze sector een grote rol spelen, maken verandering lastig, is de gedachte. Onnodig, denken wij.

Andere sector, dezelfde aanpak

Het klopt dat de aard van het werk in de sector wezenlijk verschilt van andere sectoren, zoals een gemeentekantoor of een verzekeringsmaatschappij. Hoe dan ook is de procesaanpak die YNNO hanteert hetzelfde. Eveneens bij een GGz-instelling analyseren we het gebouw, onderzoeken we de werkstijlen, maken we passende persona’s, berekenen we de benodigde werkplekken, doen we een ICT-scan en hanteren we een veranderaanpak die past bij de specifieke GGz-instelling en bij de aard van de verandering. We halen input op uit de organisatie en kaarten de heilige huisjes aan zoals weekspreiding of de ‘noodzaak’ van een vaste werkplek. En ook hier is de aanwezigheid van groen, zicht op buiten, voldoende licht, een goede klimaatbeheersing, je kunnen concentreren of juist even ontspannen van belang.

Wat maakt nieuwe manieren van werken in de GGz dan toch anders?

Een duidelijke en veilige omgeving

Waar bij veel werkomgevingen de focus ligt op de backoffice – de kantoren – en de medewerkers, ligt in de GGz de focus op de frontoffice – de entree en de behandelomgeving – en de cliënten. De fysieke omgeving zoals de inrichting, bewegwijzering, licht- en kleurgebruik luistert hier nog nauwer dan in andere sectoren. Een omgeving waar cliënten de weg weten, zich veilig en op hun gemak voelen en die hun welzijn bevordert. Een omgeving waar behandelaars goed gefaciliteerd hun werk kunnen doen. Iets wat met alle aandacht voor de cliënt en de nadruk op de frontoffice nog wel eens vergeten wordt.
In de GGz dienen zich nog andere vragen aan: hoe richt je de entree zo in dat een cliënt zich op zijn gemak voelt, hoe ga je om met je zichtlijnen in een ruimte zodat alles te overzien is, welk effect heeft een wachtkamer op een cliënt, is iedere behandelkamer anders of juist hetzelfde, welke kleuren gebruik je op de muur, kan een cliënt meekijken op het computerscherm of juist niet, kun je werken in een open kantooromgeving als je vertrouwelijke dossiers behandelt? Leidt de behoefte aan privacy per definitie tot deuren die op slot moeten?

Alles hangt met elkaar samen

Wij kijken naar zowel de back- als de frontoffice. Naar zowel medewerkers en behandelaars als cliënten. Naar huisvesting, digitaal werken én gedrag & verandering. Onze aanpak is integraal want in onze visie hangt alles samen. Nieuwe huisvesting werkt niet als de digitale middelen niet voorhanden zijn of medewerkers niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. En als de cliënt gestrest aan zijn behandeling begint door een onduidelijke of anonieme ontvangst of door een te donkere, ongezonde of zelfs onveilige omgeving, dan staat de behandelaar al 1-0 achter.

Specifieke kennis van de zorg

We hebben jarenlange expertise in nieuwe manieren van werken. Daarnaast kennen wij de specifieke dynamiek van deze sector. Door onze samenwerking met verschillende zorgorganisaties zoals GGz Breburg, GGz Centraal, Cardia en UMC Utrecht, maar ook omdat wij de kennis in huis hebben. Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in de effecten van een omgeving op het welzijn van mensen en hoe een omgeving hen kan ondersteunen. We werken met de standaard Fitwel, hebben kennis van salutogenese en zijn gespecialiseerd in omgevingspsychologie. Alle drie bevorderen ze het welzijn op de werkvloer, zowel voor cliënten als medewerkers. We lichten ze hieronder toe.

Fitwel
Fitwel is een internationaal keurmerk, volledig gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het maakt concreet wat de verbeteropties zijn in een werkomgeving. Fitwel onderscheidt twaalf thema’s: locatie, toegang tot het gebouw, buitenruimte, entree en begane grond, trappen, binnenklimaat, werkplekken, gemeenschappelijke ruimten, water, catering, snackautomaten en noodprocedures. Op basis van de checklist kun je snel nagaan in hoeverre de werkomgeving gezondheid stimuleert en op welke punten winst te behalen is.

Salutogenese
Salutogenese is een theorie van de Israëlische socioloog Aaron Antonovsky. Zijn theorie gaat uit van factoren die de gezondheid en het welzijn ondersteunen in plaats van factoren die ziekte veroorzaken. Bij salutogenese is er een sterke verbinding tussen lichaam en geest en het gevoel dat er samenhang (sense of coherence) is, in jezelf en in het leven. Deze sence of coherence bestaat uit

 1. Het gevoel de situatie te begrijpen
  De interne en externe omgeving is voorspelbaar, gestructureerd en verklaarbaar. Je hebt het gevoel een situatie of gebeurtenis te doorzien. Of je hebt het vermogen om de noodzakelijke informatie hiervoor te verkrijgen. In een werkomgeving gaat het om herkenning, duidelijkheid en logica. Een helder ontwerp, duidelijke bewegwijzering, bevestigde afspraken, etc. De cliënt weet waar hij aan toe is, wanneer hij waar moet zijn en wat er van hem verwacht wordt.
 2. De zin ervan inzien en invloed kunnen uitoefenen
  Het vertrouwen hebben dat het de moeite waard is om betrokken te zijn en te investeren. En het vermogen hebben om invloed op de situatie uit te kunnen oefenen of om de hiervoor de juiste vaardigheden aan te leren. Zoveel mogelijk samen met medewerkers en cliënten creëren we een omgeving die keuzemogelijkheden biedt. Een omgeving die teamsessies faciliteert zodat werknemers weten hoe en waar bepaalde omgevingen voor bedoeld zijn en ze met elkaar afspraken maken hoe zij deze willen gebruiken.

Omgevingspsychologie
We hebben geleerd dat het essentieel is om niet alleen naar de fysieke ruimte te kijken. Het is ook van belang te bepalen welk type mensen in de omgeving werken en welke activiteiten er moeten plaatsvinden om de juiste omgeving te creëren. In onze aanpak gebruiken we principes vanuit de neurowetenschap en omgevingspsychologie. Met advies over materiaalgebruik, lay-out en zonering én welke gedragsverandering nodig is om de optimale omgeving te creëren. Hierin nemen wij zowel bewuste als onbewuste processen mee.

De slag maken

Door deze kennis toe te passen, is het voor GGz-instellingen mogelijk om snel de slag te maken naar een eigentijdse en innovatieve werkomgeving. Een werkomgeving die welkom heet, veilig voelt, het teamgevoel vergroot, de medewerkerstevredenheid aanzienlijk verbetert en waar efficiënt gebruik wordt gemaakt van de diverse ruimtes. Een eigentijdse werkomgeving waarin rekening wordt gehouden met het welzijn van cliënten én medewerkers.

Wat levert een eigentijdse werkomgeving op in de GGz?

 • Cliënten weten waar ze aan toe zijn want voor vertrek hebben ze al helderheid over de afspraak;
 • De omgeving draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van medewerkers en cliënten;
 • Cliënten voelen zich op hun gemak als ze aankomen, want ze weten de weg en de belettering is helder en logisch;
 • Eenmaal binnen voelen cliënten zich gezien en opgemerkt, want de receptie is duidelijk zichtbaar, ook vanuit de wachtruimte;
 • Cliënten voelen zich veilig want de wachtruimte is rustig en warm en biedt een blik naar buiten met ramen die open kunnen;
 • Cliënt en behandelaar kunnen zich richten op wat belangrijk is, want de behandelkamer leidt niet af en is uniform in inrichting en kleur;
 • De behandelaar voelt zich veilig door openheid, zichtbaarheid en weekspreiding, hij/ zij is nooit alleen bij de (potentieel) lastige cliënten;
 • De behandelaar voelt zich in balans en gehoord want er is tijd voor pauzes om ervaringen te delen;
 • De behandelaar kan zijn werk efficiënt doen, omdat de digitale middelen voorhanden zijn, weet hoe hij ermee om moet gaan en documenten op een veilige manier kan delen;
 • De medewerkers kunnen kiezen in werkplek voor concentratie, ontmoeting of overleg;
 • Medewerkers voelen openheid en meer verbondenheid want ruimtes zijn niet meer verkamerd en deuren niet meer op slot.

Interesse wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op via bart.vanroekel@ynno.com, yvette.tietema@ynno.com, jan-peter.kastelein@ynno.com of frederik.vansteenbergen@ynno.com