De ambitie

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) houdt zich bezig met een schone en veilige leefomgeving. De organisatie hecht veel waarde aan deskundigheid, verbinding, betrouwbaarheid en vernieuwing. Deze waarden waren in de oude huisvesting niet of nauwelijks te herkennen. Het oude pand was donker en stimuleerde haast om niet te communiceren. Voor de nieuwe huisvesting zijn deze waarden rechtstreeks vertaald in de werkomgeving.

Het kantoor van de ODZOB moest een plek worden van verbinding, kennisdeling en inspiratie die past bij de kernwaarden. Er is gekozen voor een nieuw pand in het centrum van Eindhoven, met een open, transparante omgeving en een zeer vernieuwend kantoorconcept.

De rol van YNNO

De ODZOB heeft YNNO gevraagd om de organisatie te begeleiden tijdens het ontwerp- en uitvoeringsproces voor de nieuwe huisvesting. We zijn gestart met een het vastleggen/herijken van de integrale visie op gebied van huisvesting, digitaal werken, leiderschap en facilitaire ondersteuning.

Dit is vertaald in een set ontwerpuitgangspunten. Het volledige ontwerp is gemaakt in nauwe samenwerking met SKEPP Design + Build. YNNO heeft vervolgens de aanbesteding verzorgd en heeft de uitvoering begeleid. De managers hebben een sleutelrol vervuld bij het werkplek verandermanagement. De werkzaamheden zijn uitgevoerd binnen budget en binnen de ambitieuze planning.

Het resultaat

Het kantoorconcept van de ODZOB is vernieuwend en uniek in Nederland. Gekozen is voor een extreme scheiding tussen de werkplekken enerzijds en de overleg- en ontmoetingsplekken anderzijds. Dit dwingt kennisuitwisseling en ontmoeting af.

Er zijn minder ‘standaard’ werkplekken dan medewerkers met een variabele ratio per werkstijl. De open kantoorruimte in combinatie met een (zeer) groot aantal kleine overleg- en belruimten zorgt voor een unieke combinatie van rust en interactie. De vooraf gestelde doelstellingen op gebied van samenwerking, kennisdeling en inspiratie lijken al direct na inhuizing te zijn behaald.

De omgevingsdienst is in december 2015 verhuisd.