Op vrijdag 4 september vond de eerste YNNO onboarding middag voor de nieuwe interim-collega’s plaats. Tijdens deze sessie kregen de interim-collega’s de kans zich voor te stellen en vonden daarnaast een vijftal presentaties plaats waarin YNNO uitleg gaf over de adviesgebieden van het bedrijf. De middag werd door zowel de interim-collega’s als de YNNO-medewerkers goed gewaardeerd.

Ongeveer 14 interim-collega’s en een even groot aantal YNNO-collega’s ontmoetten elkaar tijdens de eerste onboarding-middag. Dit fenomeen zal meerdere keren per jaar worden georganiseerd en heeft als doel om nieuwe interim-collega’s de kans te geven een goed beeld te krijgen van YNNO, Youmeet en Youwork. Daarnaast heeft de middag als doel om de interim-collega’s met elkaar en met de YNNO-medewerkers kennis te laten maken.

De onboarding middag startte voor een aantal nieuwe collega’s met het maken van een foto voor de website, waarna Frederik van Steenbergen namens YNNO iedereen buiten verwelkomde. Vervolgens stelden alle ‘interimmers’ zich in de vorm van een ‘elevator pitch’ voor. Hierdoor ontstond in een relatief korte tijdsspanne een goed beeld van de expertises en achtergrond van elk van de nieuwe collega’s.

De sessie werd daarna voortgezet in de zalen ‘Speak’ en ‘Create’ van Youmeet. Door het grote aantal deelnemers werd gekozen om de groep over twee zalen te verdelen, vanwege het huidige (Covid 19-) tijdsgewricht.

In beide zalen vonden vijf presentaties plaats, ieder handelend over een van de adviesgebieden van YNNO:

Tijdens elk van de presentaties ontstonden levendige discussies over de betreffende onderwerpen, waarbij interessante vragen werden gesteld en nieuwe invalshoeken werden geopperd door de interim-collega’s. Een dynamiek waar YNNO voorafgaand aan de middag op hoopte en die zeer aan de verwachtingen voldeed.

De middag werd afgesloten met een informele en goed bezochte borrel, de eerste in Coronatijd. Met eensluidende tevredenheid werd teruggekeken op de eerste onboarding-middag, een mooie opmaat naar de hopelijk vele die nog gaan volgen!