Hoe houd ik mijn medewerkers gemotiveerd en vitaal?

Nieuwe technologieën en businessmodellen helpen om het innovatievermogen van organisaties maximaal te benutten, zodat organisaties succesvol blijven, nu en in de toekomst. Tegelijkertijd zien we dat door deze vernieuwingen een grote verandering plaatsvindt in het type en de aard van de werkzaamheden en hoe het werk wordt uitgevoerd. De keerzijde van deze nieuwe manier van werken is, dat het kan leiden tot een hogere werkdruk en werkstress bij medewerkers. Organisaties buigen zich dan ook over de vraag: Hoe houd ik mijn medewerkers gemotiveerd en vitaal?

Het belang van vitaliteit

Eén op de acht medewerkers in Nederland heeft, volgens TNO-onderzoek, burn-out gerelateerde klachten door onder andere het gebrek aan zelfstandigheid in het werk, groeiende stress op het werk, de grote prestatiedruk en het steeds sneller en efficiënter moeten werken. Dit aantal lijkt alleen maar toe te nemen. Tegelijk laten andere onderzoeken zien dat vitale medewerkers loyaler en creatiever zijn, beter presteren en slimmer werken in vergelijking tot hun niet vitale collega’s. Organisaties doen er verstandig aan naar een betere balans te zoeken tussen het aan de ene kant efficiënt inzetten van medewerkers en aan de andere kant het gezond en vitaal houden van deze medewerkers.

Vitale medewerkers

Vitaliteit heeft een directe invloed op de (mentale) gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Vitale medewerkers ervaren onder andere dat ze:

  1. hun sterke karaktereigenschappen kennen en weten in te zetten;
  2. strategieën hebben om met stress om te gaan;
  3. effectief en bewust met anderen (binnen en buiten het werk) weten te communiceren;
  4. controle hebben over hun emoties;
  5. een positieve mindset en constructieve gedachten hebben;
  6. tijd effectief en efficiënt weten in te delen, zodat ze tijd overhouden voor andere belangrijke dingen in hun leven;
  7. gezonde gewoontes hebben voor een fit en gezond leven.

Onze aanpak

Ons doel is om mensen bewust te laten zijn van de rol die gezondheid en vitaliteit speelt in hun werk en leven. Tevens willen wij medewerkers de inzichten en gereedschappen aanreiken om op een gezonde en vitale manier te kunnen (samen)werken. We adviseren en begeleiden organisaties met het maken van betekenisvolle keuzes voor het bevorderen van de gezondheid en vitaliteit van teams en individuele medewerkers.

We maken inzichtelijk wat nodig is om medewerkers vitaler te maken en duurzaam inzetbaar te houden. We verkrijgen dit inzicht door vragenlijsten, observaties en diepte-interviews in te zetten. We leggen op basis van de verkregen inzichten de focus op die onderwerpen waarmee we het grootste verschil kunnen maken. We zijn als strategisch HR-partner betrokken en helpen HR de noodzaak van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen de eigen organisatie op de kaart te zetten en een passend beleid te ontwikkelen.

We zetten onze kennis en kunde op het gebied van gedrag en verandering in om draagvlak, eigenaarschap en borging op alle organisatieniveaus te creëren. Zodoende kunnen we vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een integraal onderdeel maken van de HR-praktijk. We gebruiken Return-On-Investment-berekeningen, zodat het financieel inzichtelijk wordt voor organisaties wat het gekozen vitaliteitsprogramma kan opleveren en uiteindelijk heeft opgeleverd.

Door onze adviesdiensten op het gebied van organisatieontwerp, huisvesting,  digitaal werken en gedrag en verandering te combineren met het ontwikkelen en invoeren van een organisatiebreed vitaliteitsbeleid bieden we vanuit YNNO een compleet aanbod aan producten en diensten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verhogen.

  • Voor meer informatie wat YNNO doet op het gebied van Vitaliteit en Duurzame inzetbaarheid zie ons YNNO Dienstenoverzicht
  • Wil je één van onze masterclasses over Vitaliteit en Duurzame inzetbaarheid bijwonen? Schrijf je dan gratis in
  • Voor de verschillende producten en diensten die we aanbieden klik op expertises.