De leefkracht van mensen versterken….wat houdt dat in?

In gesprek met Bart In ’t Velt, leefkrachtambassadeur en adviseur huisvesting bij Menzis, Frederik van Steenbergen en Vincent Cornelissen, consultants bij adviesbureau YNNO.

Leefkracht zit natuurlijk al jaren in het DNA van Menzis…

Bart: Leefkracht is onze core business. Het is steeds zoeken naar de beste manier daaraan invulling te geven. Het stimuleren van de leefkracht van onze leden is makkelijker en leuker als we intern ook leefkrachtig werken. Daaraan willen we met de nieuwe werkomgeving bijdragen.

En dat lukt?

Vincent: Wij maakten regelmatig mee dat een collega van Menzis tijdens een vergadering opstond en een rondje om de tafel ging lopen. En soms werd bij aanvang van een overleg eerst het trainingsschema besproken. Hieruit blijkt dat leefkracht in de genen zit van de medewerkers.

Selecteren jullie mensen op gezond leven?

Bart: Je hoeft niet aan een gezondheidseis te voldoen om bij Menzis te werken. Je hoeft ook geen sportbrevet te hebben. Wel willen we medewerkers verleiden tot ander gedrag en dat zit al meteen in onze arbeidsvoorwaarden verankerd. We hebben een groot aanbod aan sportfaciliteiten. De teamspirit doet de rest. Overal zijn clubs voor binnen Menzis met collega’s die dat aanjagen. We hebben wandel- en fietsgroepen en een hardloopclub. Collega’s zijn een keer naar een vakantiehuis in Frankrijk gefietst om daar vervolgens een heidag te houden. En de werkplek reikt verder dan onze kantoorpanden. We vergaderen bijvoorbeeld ook buiten, al wandelend. Het is de kunst om mijn collega’s bewust maar ook onbewust te verleiden tot meer beweging en ontspanning.

Klinkt goed. Geen enkele beer op de weg?

Frederik: Op de afdelingen waar administratief werk wordt verricht, geldt de regelmaat van de klok. Dan ben je minder gevoelig voor allerlei gezondheidsclaims. Maar ook daar kun je verandering teweegbrengen. We creëren stawerkplekken, we hebben aandacht voor akoestiek, zorgen voor scheiding tussen ontspanning en werk door de nabijheid van een huiskamer waar je ontspannen of informeel kunt overleggen. 

Een verstelbaar bureau en klaar is kees?

Vincent: Zeker niet. Alles valt of staat bij commitment van directie en management om gedrag van medewerkers tot meer beweging te stimuleren. Wij hebben met het projectteam van het fenomeen weekspreiding een item gemaakt, op alle niveaus in de organisatie. Dinsdag en donderdag is het spitsuur op kantoor, terwijl het op woensdag en vrijdag heel rustig is. Kunnen we een compacter kantoor maken? Ja, mits het management aanstuurt op gespreid werken door de week. Dan ga je natuurlijk tegen heilige huisjes aanschoppen: woensdagmiddag zijn de kinderen uit school en vrijdag is al jaren een geliefde parttimedag. Dat patroon doorbreken doe je door het letterlijk te agenderen en erover te praten.

Op welke manier heeft YNNO bijgedragen aan jullie gezondheidscredo?

Bart: YNNO heeft geholpen te trechteren in de grote vergaarbak van onderwerpen en thema’s die indirect gekoppeld zijn aan de fysieke werkomgeving Door die in het projectteam integraal te bespreken ontstond van daaruit het fundament waarop onze verdere aanpak gestoeld is. YNNO zette ons aan het denken door moeilijke vragen te stellen en de discussie te voeren. En iedereen zo mede-eigenaar te maken van het proces. Want uiteindelijk moeten we het zelf doen.

Hoe weten we nu of het werkt?

Vincent: Menzis heeft het nieuwe werken binnen alle lagen van de organisatie ingevoerd en gekozen voor een integrale aanpak van huisvesting, digitaal werken en gedrag. Draai je aan de ene knop, dan gaat ook de andere in beweging. De hele organisatie heeft als het ware een heel web gesponnen om het thema levend te houden. Daarbij zijn er mensen aangesteld zoals Bart die het gesprek aangaan en de kar trekken. Alles om tot een succesvolle en gedragen introductie te komen. Dat willen we in de lijn vastleggen. Via een speciaal programma blijven we meten of het werkt.

Parallel loopt een onderzoek van de Hanze Hogeschool Groningen waar straks, met cijfers onderbouwd, zal blijken wat de effecten van de nieuwe werkomgeving zijn op samenwerking, flexibiliteit en leefkracht. Hoe het nu echt zit met de kroketten versus de appels. En of de gezonde werkomgeving inderdaad bijdraagt aan een trotse medewerker.