• Hartekamp Groep
  • Hartekamp Groep

Ambitie: een groen, creatief concept ontwerpen voor een ruimte van 8 x 56 meter

De Hartekamp Groep was al een jaar of tien bezig met de ontwikkeling van een nieuw zorg-woongebouw met appartementen, ruimten voor dagbesteding, werkruimten en ontspanningsruimten. Alle appartementen komen uit in het middengebied, oftewel een langgerekte ruimte van ongeveer 8 x 56 meter. Dit middengebied diende dusdanig ingericht te worden dat de cliënten, verzorgers en familie zich er thuis voelen. Een plek waar enerzijds de zorgmedewerkers fijn kunnen werken en waar anderzijds de cliënten en hun ouders en/of vertegenwoordigers zich veilig voelen. In eerste instantie werd een binnenhuisarchitect benaderd die direct met uitgewerkte plannen en allerlei materialen aan kwam zetten. Ron Koster, Projectleider Huisvesting Hartekamp Groep: “Ik kwam in contact met Frederik en was benieuwd naar de aanpak en ideeën van YNNO. Zij pakten het heel anders anders aan. Hun ‘verkennen-definiëren-ontwerpen-implementeren’-methodiek was voor ons een fijne werkwijze en sloeg bij ons aan.” Het idee? Een proces om met input van cliënten en gebruikers te komen tot een gezellige binnentuin en fijne dagbestedingsruimtes met veel groen!

Rol YNNO: de wensen van de diverse gebruikers in kaart brengen en een leuke binnentuin creëren

YNNO richt zich over het algemeen op werkomgevingen voor in de kantoorwereld, maar deze keer kon de gebruikte methodiek worden toegepast op de Hartekampgroep. Frederik vertelt: “We hebben een heel leuk traject doorlopen van een aantal maanden, dat voor ons op inhoud vrij uniek was. We hebben diverse interviews afgenomen en workshops gedaan met de verschillende betrokken groepen. We liepen een dag mee en bezochten de woningen van de cliënten; ze hebben zelfs voor ons gekookt! Dat was erg leuk om mee te maken en gaf veel inzicht in hoe cliënten wonen, werken en worden begeleid.” Het was al snel duidelijk dat de in te richten ruimtes vooral multifunctioneel moest zijn, plekken waar alle gebruikers gedurende de dag voor verschillende doeleinden terecht kunnen. De plannen en de aanpak riepen in het begin de nodige weerstand op, vooral bij de begeleiders. Zouden zij wel genoeg ruimte krijgen? Was er oog voor hun wensen en behoeften? Doordat iedereen actief betrokken werd bij het gehele traject, sloeg het traject aan en is iedereen meer dan tevreden met het eindresultaat.

Resultaat: multifunctionele ruimtes waar medewerkers blij van worden en cliënten zich veilig voelen

Het uiteindelijke ontwerp kenmerkt zich door de menselijke maat: veel groen, een prettige routing, speelse materialen en aandacht voor eigenheid en herkenbaarheid. In de binnenruimte staat een kas met tuinmeubilair, die de zorgmedewerkers gebruiken voor diverse doelen. In de ochtend start men hier de dag met een kop koffie en worden de werkzaamheden doorgesproken. Cliënten kunnen er gaan zitten als ze even de rust op willen zoeken. Ze luisteren er muziek of doen een spelletje. De andere kas dient voor teamvergaderingen of kan worden versierd als een cliënt iets te vieren heeft met genodigden. De gezellige, groene ruimtes worden op deze manier gebruikt voor verschillende activiteiten. Ron Koster: “Mensen houden van groen en eigenheid in hun omgeving en woning. Met allerlei details is getracht om die te waarborgen. Zo heeft bijvoorbeeld iedere cliënt een eigen bankje voor de woning gekregen. Een bankje dat ze zelf mochten kleuren, decoreren of schilderen.”

“YNNO’s manier van werken sloeg aan bij iedereen. Met hun methodiek is alles meteen helder en duidelijk, zonder gezeur en nare verrassingen achteraf. Het idee stond vrij snel en is tot het eind van het traject blijven staan. Er werd echt gekeken naar het belang van alle gebruikers en iedereen werd erbij betrokken. De interviews, de workshops, de manier waarop YNNO omging met onze cliënten; dat was echt de kracht van het hele traject.”
– Ron Koster, Projectleider Huisvesting Hartekamp Groep