Verbinding

Iedereen kent het verhaal van hoe we voor COVID-19 met z’n allen op kantoor werkten en tijdens COVID-19 volledig thuis. Het verhaal hoe we in de zomer van 2021 dachten dat iedereen na de lockdown terug naar kantoor zou hollen, is ook lang en breed bekend: dat gebeurde niet. De eerste primaire (en destijds misschien ook wel logische) reactie van veel organisaties was de vraag hoe we die medewerkers eigenlijk weer naar kantoor kunnen krijgen? Gelukkig bleek al snel dat deze vraag niet zo snugger is aangezien medewerkers helemaal niet in groten getale terug willen naar kantoor. Maar hoe kan het dan dat we anno maart 2023, een jaar nadat we uit de laatste lockdown zijn, tóch nog steeds die verrekte vraag voorbij zien komen?

Herintroduceer de kroket en koop een massagestoel

We lezen bovenstaande vraag in benchmarks met trends voor 2023, we horen de vraag in podcasts met titels als “hoe krijg je ze weer terug naar kantoor?” en we zien allerlei tips voorbijkomen over hoe we ‘ze’ dan ook daadwerkelijk terug naar kantoor kunnen lokken. Onze klomp brak toen we iemand op een congres hoorden prediken voor de herintroductie van de kroket (!). Ook deze tip werd veelgehoord: ‘luister naar uw personeel en houd een enquête om hun wensen voor de ideale werkplek te inventariseren’. Onze ervaring is dat vervolgens lijstjes worden ingeleverd met daarop allerlei wensen; van een pooltafel tot massagestoelen en alles er tussenin. In werkelijkheid leidt dit enkel tot teleurstelling, want ingaan op iedere persoonlijke wens is niet haalbaar (dan wel wenselijk). Daarbij, het kan toch niet zo zijn dat mensen niet naar kantoor komen om samen te werken, maar wel vanwege een massagestoel? En stel dat dat wel lukt, wat hebben we dan bereikt?

Het gaat niet om aanwezigheid

Wij vragen ons af waarom je medewerkers überhaupt op kantoor wil hebben. Is dat het doel? Een medewerker die op kantoor zit? En dan? Dan is het geloof dat de verbinding en de intimiteit als een magisch wonder weer als vanouds terug zijn. Dan voelen de investeringen in huisvesting die enkele jaren geleden werden gemaakt ineens niet als een desinvestering. Dan denken we voorbereid te zijn op de nieuwe werkelijkheid van 2025 waarin de manager nu eenmaal weer verwacht dat een medewerker op kantoor aanwezig is. Net als nu gebeurt in Amerika.
In onze ogen gaat het niet om aanwezig zijn op kantoor, maar om kennisdeling, samenwerking, verbinding, goed werkgeverschap en het faciliteren van een goede gezondheid van medewerkers. Dat is pas echt belangrijk. Op welke fysieke plek dit gebeurt, is secundair. Organisaties maken al jaren de beweging van een meer ‘command and control’- manier van sturen naar inzet op vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Durf als manager af te stappen van ‘command and control’ en stuur niet op aanwezigheid. Voor jou als medewerker geldt: ga gericht en bewust naar kantoor. Niet alleen omdat jou dat zo goed uitkomt, maar ook omdat je weet dat een andere collega gebaat is bij jouw aanwezigheid op kantoor.

Welke vragen moet je dan wel stellen?

Binnen jouw organisatie kun je heel andere vragen stellen die wél nuttig zijn. Wat is de visie en wat is de ambitie van de organisatie en welke kaders en mogelijkheden geven ze voor de manier waarop je werkt? Daarbinnen kan je invulling geven aan bijvoorbeeld:

  1. Hoe willen we als team met elkaar samenwerken? Binnen de teams is vaak goed zicht op een aantal zaken. In welke werkzaamheden zijn we bijvoorbeeld succesvoller als we fysiek samenwerken en welke werkzaamheden kunnen we individueel (oftewel thuis) uitvoeren? Kunnen we elkaar goed bereiken als we niet fysiek samen zijn? Dit geeft een indicatie van waar je het beste kunt (samen)werken en in welke frequentie je elkaar fysiek ontmoet. Dit kan op kantoor zijn, maar net zo goed in het park of in een lokaal koffiezaakje. Hier kan je gerichte teamafspraken over maken.
  2. Hoe zorgen we voor verbinding? Ja, we horen je het al denken: wéér zo’n containerbegrip. Maar wel een hele belangrijke. Het zit namelijk in de mens ingebakken om ergens bij te willen horen, om deel uit te maken van een groep, zich kunnen verenigen met het werk dat men doet én met de collega’s. Uit onderzoek blijkt dat generatie Z dit zelfs belangrijker vindt dan salaris en daarmee is dit – zeker in de huidige arbeidsmarkt – een belangrijke noot om te kraken.

Aan de slag!

Stiekem weten we allemaal al dat we met deze hete aardappel aan de slag moeten. Tijdens COVID-19 gaven medewerkers aan de verbinding te missen, zowel met elkaar als met de organisatie. Dat we die authentieke relaties terug willen staat vast, maar dat de oplossing daarvoor medewerkers naar kantoor lokken is, niet. De oplossing ligt wat ons betreft in het met oprechte aandacht faciliteren van samenwerking, waar dat dan ook is. Meer weten –> Bart of Yvet gaan hier graag met je over in gesprek!