• CZ
  • CZ
  • CZ
  • CZ
  • CZ

Zomer 2020, midden in de coronapandemie. Zorgverzekeraar CZ heeft in de eerste maanden van de pandemie positieve ervaringen met het thuiswerken en digitaal samenwerken opgedaan en ziet deze ontwikkelingen als kans om het werkconcept en de huisvesting dusdanig te vernieuwen zodat ze beter aansluiten op de (nieuwe) behoeftes van de medewerkers. Aan YNNO de vraag: Hoe kunnen we een werkomgeving maken die beter aansluit bij onze huidige en toekomstige behoeften? YNNO ging vervolgens aan de slag met het verkenningstraject waarna CZ zelf het uiteindelijke scenario heeft geïmplementeerd in een van de panden van haar hoofdkantoor te Tilburg.

CZ in kaart brengen

De coronacrisis heeft bij veel organisaties tot een enorme toename in thuiswerken en digitaal samenwerken geleid. Ook CZ werd uitgedaagd om een aantrekkelijkere werkgever te zijn – én te blijven – voor de medewerkers van wie de behoeften veranderden. Een werkomgeving die goede mensen aantrekt en behoudt, waarin efficiënt en effectief gewerkt kan worden, zodat de organisatie als geheel in de eindfase betere zorg kan verlenen. Enkele vraagstukken: waarvoor komen medewerkers nog naar kantoor, wat voor voorzieningen zijn nodig, wat betekent dat voor de ruimtebehoefte en hoe moet die eruitzien?

In de verkenningsfase ging YNNO met CZ in gesprek, en heeft door middel van diverse interactieve workshop- en medewerkerssessies, virtuele managementgesprekken en interviews, de ambities, wensen en behoeften ten aanzien van de werkomgeving geanalyseerd en in kaart gebracht. Er werd onder meer een werkstijlanalyse in combinatie met profile dynamics uitgevoerd: hoe werken verschillende mensen, op welke locatie, wat drijft mensen in hun werk en wat heeft men nodig? Vervolgens maakten de journeys duidelijk hoe een bepaald type medewerker gedurende de dag of week werkt, hoe een thuiswerkdag of dag op kantoor eruitziet, met wie je op kantoor zit, hoeveel ruimte nodig is, waar deze aan moet voldoen etc.

Nieuw werkconcept

‘Ontmoeten’, ‘verbinden’ en ‘samenwerken’ waren drie kernwaarden die duidelijk naar voren kwamen uit de analyse. Dit is waarvoor men naar kantoor komt. De nieuwe manier van werken waarin deze kernwaarden bijeenkomen, is de nieuwe CZ-werkomgeving. Een omgeving die support in een mix van activiteiten, zowel samen als individueel. Teams en/of individuele medewerkers werken in verschillende samenstellingen samen om verbeteringen in de zorg te realiseren die een verschil maken voor de verzekerden. Er wordt gewerkt op verschillende locaties, zowel virtueel als fysiek op kantoor.

Om het samenwerken op kantoor goed te ondersteunen is één van de locaties in Tilburg ingericht als een ontmoetplek. De locatie bestaat uit verschillende teamomgevingen om het samenwerken in multidisciplinaire teams te ondersteunen. Het gaat dan om samenwerking in teams en team overstijgend, voor projecten, programma’s of als lijnafdeling. Ruimtes die dit volledig ondersteunen en het proces van samenwerking kunnen faciliteren. In het concept is de identiteit van CZ centraal gesteld. CZ is een mensgerichte en informele organisatie waarvan de medewerkers trots zijn op hun werk en dat ook graag zichtbaar willen maken. Denk hierbij niet alleen aan het doorvoeren van de eigen branding; het logo, de kleuren, de materialen, maar ook de waarden daarachter. Het verhaal van de organisatie, waar CZ voor staat.

Kan YNNO jouw organisatie helpen met een verkenningstraject of een van de vele andere projecten? Neem voor het bespreken van de mogelijkheden contact op met Nick Lettink of Caroline de Vos.