Nick Lettink

Nick is adviseur en procesbegeleider op het gebied van nieuwe manieren van werken en werkplekstrategie.

Hij is geïntrigeerd door de invloed van werk-en leeromgevingen op de prestaties en het welbehagen van de mens. Hij houdt zich zowel bezig met langetermijnhuisvesting-strategieën als met het ontwikkelen van werkplekconcepten. Daarnaast ligt zijn focus op het managen van de bijhorende verandertrajecten waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van het verandervermogen van de organisatie.

Nick komt het best tot zijn recht in complexe omgevingen waar hij door middel van innovatieve onderzoeksmethoden naar het werk en proces van organisaties de vertaalslag kan maken naar een toekomstgerichte manier van werken.

Hij is analytisch sterk en zijn vermogen om complexe vraagstukken te structureren maken hem breed inzetbaar. Of het vraagstuk nu in het onderwijs, bij de overheid, zorg of in het bedrijfsleven ligt. Met zijn energie en passie voor het vakgebied inspireert Nick jong en oud met zijn actieve bijdrage aan diverse kenniskringen en tijdens colleges bij diverse universiteiten en hogescholen.

Als voorzitter bij de expertgroep ‘Mensgerichte Werkomgeving’ probeert hij met iedere bijdrage de werkomgeving, en daarmee de wereld, een stukje beter te maken.