reflect.

Op donderdag 2 november vond in het AFAS-theater in Leusden het ‘Jaarcongres Teamcoaching’ plaats. YNNO vindt samenwerking één van de belangrijkste bouwstenen van een (nieuwe) manier van werken en dit is dan ook een onderwerp waar we het afgelopen jaar veel mee hebben gewerkt. Vandaar dat onze collega’s Manon, Caroline en Iris naar Leusden reisden om zich verder te verdiepen in teamcoaching.

Teams staan onder druk en dit thema was dan ook de rode draad van het congres. Prestatiedruk kan een positief effect hebben, maar het kan goed presteren ook in de weg staan. Hoe haal je als teamcoach of leidinggevende altijd het beste uit je team? Hoe zorg je ervoor dat jij en je team in zowel extreem goede als minder gunstige omstandigheden kunnen gedijen? En hoe gaat het met jouw lidmaatschap en jouw bijdrage binnen je team(s)? Zes sprekers namen ons vanuit verschillende, uniek perspectieven mee in dit onderwerp. Dit zijn volgens ons de zeven mooiste inzichten van deze dag:

  1. Is samenwerken of het vormen van een team altijd noodzakelijk? Of zijn er alternatieve manieren om het werk anders te organiseren, zoals via vakgroepen, meer individueel werken, enzovoort?
  2. Een van de basiswaardes voor een succesvolle samenwerking ligt altijd in het hebben van een gemeenschappelijk doel; het is in de praktijk vaak het geval dat teamleden een verschillend beeld hebben van het doel.
  3. Overweeg gedeeld leiderschap; is het nog wel van deze tijd om slechts één leider te hebben?
  4. Omarm diversiteit binnen een team en respecteer elkaars kwaliteiten en valkuilen. Leer van elkaar en bekijk hoe je elkaar kunt aanvullen.
  5. Omarm onzekerheid in het kader van veerkracht, maar stel ook je eigen grenzen en wees bereid om ‘nee’ te zeggen wanneer nodig.
  6. Bekijk reflecteren vanuit een ander perspectief; niet alleen als een analyse van wat er om je heen gebeurt of wat anderen doen, maar ook door naar jezelf te kijken en te begrijpen hoe het gedrag van anderen jouw persoonlijke ontwikkeling kan weerspiegelen. Een team is een reflectie van elkaar.
  7. Als onderdeel van een team ben je verantwoordelijk voor jezelf, je taken en het gehele groepsproces. Je hebt de bevoegdheid om actie te ondernemen. Bedenk wat je team nodig heeft, in plaats van je eigen emoties of behoeften op de voorgrond te plaatsen. Vraag je bijvoorbeeld af of je deze feedback nu moet geven, of dat de groep wellicht iets anders nodig heeft.

Deze inzichten bieden ons als YNNO genoeg stof tot nadenken en inspireren ons om de begrippen ‘samenwerken’ en ‘teams’ vanuit verschillende perspectieven verder te verkennen. Als jij binnen jouw organisatie uitdagingen ondervindt met betrekking tot deze onderwerpen en graag verder wilt praten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!