Levensverzekeraars beheren veel producten die in het verleden zijn afgesloten, maar tegenwoordig niet meer worden verkocht. Voor deze oude verzekeringsportefeuilles is nog wel premie verschuldigd en wordt ook het vermogen nog beheerd. Echter de systemen die worden gebruikt voor de verwerking van claims en poliswijzigingen op deze producten zijn vaak verouderd en moeilijk aan te passen.

Voortdurend wijzigende wet- en regelgeving in combinatie met de krimpende markt vormen een probleem. De kosten per polis nemen toe en de commerciële waarde van de zogenaamde ‘closed book’-portefeuilles staat onder druk. De traditionele overlevingsstrategieën zoals systeemmigratie, uitbesteding of het uit de markt halen van verzekeringsproducten, zijn geen geschikte oplossingen. Business Process Management technologie biedt hier wel een beproefde oplossing voor. Door het creëren van een gestandaardiseerde BPM-proceslaag ‘bovenop’ de bestaande systemen, die procesontwerp, bedrijfsvoeringsregels en koppelingen naar de oude systemen bevat

  • dalen de IT-kosten en operationele kosten aanzienlijk;
  • kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving eenvoudiger worden aangepast;
  • verbetert de service naar de klant.

Met een gestandaardiseerde aanpak kunnen deze voordelen worden behaald, zonder het nemen van grote risico’s zoals bij traditionele overlevingsstrategieën. In deze whitepaper wordt de strategie uiteengezet waarmee het beheer van oude verzekeringsportefeuilles kan worden geoptimaliseerd en het omzetniveau weer kan worden hersteld. Neem voor meer informatie contact op met Robert-Jan Snijders.