De Curacaose economie moet groeien, maar hoe? Volgens YNNO caribbean ligt de oplossing in het digitaliseren van de overheid en in het introduceren van ‘het digitale werken’ op Curacao. Met Estland en Bonaire als inspirerende casussen, presenteerde YNNO, in samenwerking met Balance Consultancy, haar ideeën aan 40 aandachtige professionals op een minisymposium in Villa Maria, in het verlengde van de investeringsmissie van VNO-NCW.

In de nabije toekomst onderzoekt YNNO caribbean in nauwe samenwerking met Balance consultancy welke mogelijkheden er zijn voor digitalisering van de overheid en het nieuwe digitale werken op curaçao.

Robert-Jan Snijders, partner bij YNNO: “De kracht van Curacao zit in de kleinheid van het eiland. Dat biedt kansen om verregaand te digitaliseren en sluit aan bij de economische doelstellingen van het Groeiakkoord”

Het Curaçao van de toekomst steunt op samenwerking, want alleen dan groeit de economie. Pieter van der Laan, partner bij YNNO ziet daarbij nieuwe mogelijkheden voor oude gebouwen op Curaçao.

Lees hier het volledige persbericht!