Afgelopen september vond in New Orleans de World Workplace conferentie van 2014 plaats. De conferentie stond in het teken van facility management, werkplekstrategie en innovatie. YNNO-er Nick Lettink was hierbij aanwezig en bezocht diverse sessies en informatieve presentaties. Onderstaand een overzicht van de presentaties die wij zeer interessant vonden:

The Science Behind Making Employees Happy in the Workplace

Lori Gee, Paul Zak

Eén van de meest interessante onderzoeken van deze conferentie. Een passend werkplek design heeft invloed op onze (hersen)activiteit en daarmee ook op onze gemoedstoestand, wat op zijn beurt weer invloed heeft op onze productiviteit en ons innovatief vermogen. In dit onderzoek is de invloed van verschillende ruimtes op de gemoedstoestand gemeten door het onderzoeken van onder andere het gevoel van vertrouwen, stress en neurologische activiteit door bloedonderzoeken, elektrodes en de hartslag van deelnemers. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn onder andere de volgende conclusies getrokken:

  • De setting van de werkomgeving beïnvloed de stemming van medewerkers.
  • De setting van de werkomgeving beïnvloed de mate van stress medewerkers.
  • Tevreden medewerkers zijn meer productief.
  • Kantooromgevingen met een hoge ‘Buzz” stimuleren creativiteit.

The workplace as Experience

Joe Harris, David Karpook, Nancy Sanquist

De werkplek in de 21e eeuw is meer dan alleen de werkplek. Volgens de theorie van de ‘Experience Economy’ wordt de onderscheidenheid van bijvoorbeeld een werkplek groter naarmate ingespeeld wordt op de totale ‘stage experience’. Dit in vergelijking met het aanbieden van slechts enkel de werkplek. Plekken om samen te werken, te leren en een onderdeel zijn van het grotere geheel is hierbij in een toenemende mate van belang, net als alle omgevingsfactoren en services die in de omgeving worden aangeboden. De samenwerking tussen de verschillende afdelingen die gepositioneerd zijn in de staven van de organisaties wordt hierdoor steeds belangrijker om een goed passend concept aan te bieden. Passend bij de manier waarop de werknemer (virtueel) werkt in een veranderende omgeving.

How Academic Design Trends Are Reshaping the Workplace

Kay Sargent, Lisa Killaby, Greg Tew

Deze presentatie gaf inzicht in de ontwikkelingen die plaatsvinden in de werkomgeving. Gericht op de manier waarop gewerkt wordt binnen universiteiten en de invloed hiervan op de (toekomstige) kantooromgeving. Een aantal interessante zaken die werden uitgelicht tijdens deze presentatie:

  • In 2020 bestaan organisaties voor meer dan 40% uit millennials
  • Deze millennials vindt de esthetiek, akoestiek en voorzieningen erg belangrijk in tegenstelling tot de ergonomie en de ‘dress code’ die gehanteerd wordt in de organisatie.
  • De manier waarop tijdens de studie wordt gewerkt (o.a. 24/7, project based, interactie, techniek georiënteerd) schept verwachtingen bij de millennials over  hoe zij in de kantooromgeving willen werken.
  • Veel van deze ontwikkelingen zijn te herkennen in de huidige corporate trends, waaronder het toenemende belang van social media, flexibel werken en agile, technologische ontwikkelingen en de juiste balans tussen werkplekken om te concentreren en te ontmoeten.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Nick Lettink.