Maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen, zoals digitalisering, flexibilisering en verduurzaming hebben een grote impact op organisaties en hun manier van werken. Dit vraagt behoorlijk veel van de veerkracht van medewerkers en teams in deze organisaties. Duurzaam succes in tijden van verandering begint bij de juiste voedingsbodem: vitale medewerkers. Vitale medewerkers zijn veerkrachtiger en stressbestendiger. Deze medewerkers heb je als organisatie nodig om goed om te gaan met verandering en om een nieuwe manier van werken succesvol te implementeren.

Geschreven door Anne Zandberg en Yvette Tietema (september 2020, YNNO)

De 24-uurs economie dendert door. Organisaties die beter, sneller of goedkoper zijn, winnen de slag om de klant. De digitalisering van onze samenleving, de flexibilisering van arbeidsrelaties en de zorg om de planeet stellen organisaties voor een uitdaging. Het delen van kennis, samenwerking, creativiteit, wendbaarheid en continue innovatie zijn noodzakelijk geworden voor een succesvolle en duurzame organisatie. Vernieuwingen, zowel in technologie als businessmodellen, zijn nodig om het innovatievermogen van organisaties te benutten. Deze vernieuwingen zijn daardoor zowel zichtbaar als onzichtbaar een belangrijk onderdeel binnen organisaties geworden en hebben de aard van het werk veranderd.

Invloed van maatschappelijke ontwikkelingen op vitaliteit

Dat deze maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen een grote impact hebben op de organisatie en de manier van werken is duidelijk. Wat onderschat wordt, is dat het behoorlijk veel vraagt van de mentale veerkracht van medewerkers, teams en afdelingen. De ontwikkelingen bieden enerzijds meer ruimte voor zelforganisatie en flexibiliteit. Anderzijds worden hierdoor hogere eisen aan de professionele autonomie van individuen en teams gesteld (Peters, 2020). Grenzen tussen werk en privé vervagen en er is sprake van een toename in stressklachten en psychisch verzuim (NIP, 2020). Zo had voor de COVID-19 crisis één op de acht medewerkers burn-out gerelateerde klachten, waarbij onder andere groeiende stress, grotere prestatiedruk en het steeds sneller en efficiënter moeten werken mogelijke oorzaken zijn (TNO, 2019).

Vitaliteit: een balans tussen wendbaarheid en weerbaarheid

Duurzaam succes begint bij de juiste voedingsbodem: vitale medewerkers. Zij zorgen voor weerbare teams met als gevolg een gezonde organisatie. Vitaliteit draait om energie. Om vitaal te zijn in het werk is het belangrijk dat medewerkers deze energie weten te balanceren.

Wij definiëren vitaliteit als het vermogen om een zinvol (werk)leven te hebben. We maken daarbij gebruik van het biopsychosociaal-model (Engel, 1980). Dit gaat verder dan de bekende interventies op biologisch niveau (beweging bevorderen en gezond eten). Om energie te balanceren moet er naast de biologische aspecten aandacht zijn voor het psychologische deel (zoals: heb je constructieve gedachten, waar liggen je sterktes en weet je hoe je in de flow moet komen) en het sociale gedeelte (zoals: kun je zinvolle relaties met andere opbouwen, grenzen aangeven en weet je constructieve feedback te geven).

Het is tijd om uw organisatie en werkomstandigheden aan te passen, zodat vitaliteit en duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd. Niet alleen om de wendbaarheid, winst en efficiëntie te vergroten, maar ook zodat mens, organisatie én maatschappij beter worden van de kansen die de maatschappelijke ontwikkelingen bieden.

Het huidige perspectief is onvoldoende

In onze whitepaper en aankomende blogs beschrijven wij welke rol vitaliteit en duurzame inzetbaarheid spelen in de organisatie van de toekomst. Tot nu toe is er in de praktijk voornamelijk aandacht geweest voor de directe impact van stress op prestaties van individuen en gezocht naar bijpassende symptomatische of curatieve vitaliteitsinterventies gericht op het individu (NIP, 2020), zoals individuele re-integratietrajecten bij uitval door burn-out. Wij vinden het belangrijk de rol van het individu te erkennen, maar niet te overschatten. Gedrag komt tot stand en wordt aangepast op basis van sociale interacties en emoties. In andere woorden: individueel gedrag en daaruit voortvloeiende prestaties kunnen nooit volledig worden geduid met enkel het perspectief van het individu (Herrnstein, 1961; Tietema, 2019). Dit betekent dat, zonder een op maat gemaakt integraal vitaliteitsbeleid op organisatie-, team-, en individueel niveau, zelfs de beste intenties en vitaliteitsinterventies niet het gewenst effect zullen hebben.

Kennisdelen

Vanuit deze kennis willen wij bouwen aan een vitaal werkend Nederland en daarom verzorgen wij masterclasses waar HR-professionals aan deel kunnen nemen. Tijdens deze masterclasses gaan we onder andere dieper in op de wetenschap achter gedragsverandering, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid en integrale meetbare strategieën voor verzuimreductie. Bent u geïnteresseerd om meer over dit onderwerp te weten en wilt u weten hoe u vitaliteit en duurzame inzetbaarheid een integraal onderdeel kan maken van uw organisatie?

Geef u dan op via https://ynno.expertisecentrumvitaliteit.nl/events

Deze blog is onderdeel van de whitepaper “Veranderingen te lijf met veerkrachtige en vitale medewerkers”. Bent u geïnteresseerd in de whitepaper (en bijhorende bronnen) of wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Yvette Tietema via 06-13095830 of yvette.tietema@ynno.com.

Hybride tool