• gezonde werkomgeving en een gezonde werkplek

Het ziet er naar uit dat thuiswerken blijft. Tijd dus om na te denken hoe je langer en blijvend het teamgevoel en de verbondenheid met de organisatie kunt behouden. Ook wanneer dit op afstand is.

Ja, de teamdynamiek is veranderd. We overleggen via Zoom of Teams en dat is duidelijk niet hetzelfde als een teamvergadering op kantoor. Iemand in zijn of haar ogen aankijken en zien of er wat speelt is toch lastiger vanaf een beeldscherm. Met het digitaal vergaderen verdwijnen de informele momentjes, zoals het elkaar toevallig treffen bij de koffieautomaat om iets persoonlijks te bespreken. Wanneer je hier geen alternatieven voor bedenkt kan dit ten koste gaan van het teamgevoel en de betrokkenheid. En dan is de kans groot dat de motivatie en de productiviteit in een neerwaartse spiraal terecht komt. Als leidinggevende heb je een cruciale rol om met deze uitdaging aan de slag te gaan.

Weten wat er speelt

Weet jij wat je teamleden bezighoudt? Met welke praktische zaken zij worstelen? Hoe verloopt de samenwerking onderling? Welke zorgen hebben zij, bijvoorbeeld over baanbehoud? Hoe is de thuissituatie met partner of gezin? Het is van belang om in het nieuwe normaal (nog) meer oog te hebben voor de individuele werknemer en zijn belangen. Als je mensen wilt binden dan zal je empathie moeten hebben voor de situatie waarin iemand verkeerd. Nog mooier is het wanneer je de zorgen weg kunt nemen of hen in staat kan stellen om zelf het probleem op te lossen.

Vertrouwen

Medewerkers vertellen vaak pas wat hen bezighoudt wanneer je er actief naar vraagt en doorvraagt. Ook al lijkt er op het eerste gezicht niets aan de hand te zijn, blijf hierover vragen stellen. Uit ervaring kunnen wij vertellen dat je vaak verrast zult worden door het antwoord. Medewerkers ervaren veelal een aanzienlijke drempel om hun zorgen te delen. Dit leidt tot belemmeringen in het werk met als gevolg stress. Zorg daarom voor voldoende contactmomenten met alle individuele medewerkers. Wanneer je oprecht bent en daadwerkelijk actie onderneemt, zal het vertrouwen groeien. Om vertrouwen te winnen moet je consequent zijn en beloftes nakomen. Voorop staat dat je als mens betrouwbaar en integer moet zijn om door anderen te worden vertrouwd. Echte betrouwbaarheid kun je niet spelen. Anderen hebben na een tijdje door dat je manipuleert en zullen zich van je afkeren.

Individuele afspraken

Om zelfstandig thuis te kunnen werken is het belangrijk dat medewerkers op de hoogte zijn hoe ze resultaatgericht kunnen werken. Er moet helderheid zijn over de teamdoelen en de individuele bijdrage van medewerkers aan dit doel. Het is ook belangrijk dat zichtbaar is wat je van elkaar mag verwachten. Is het bijvoorbeeld duidelijk wanneer iets af moet zijn en aan welke eisen dit moet voldoen? Om dit goed te doen moet het team elkaar goed kennen, maar is het als leidinggevende belangrijk iedereen als individu te behandelen. Wie heeft welke specifieke kwaliteiten? Binnen een team zijn immers geen twee mensen hetzelfde. Door individuele afspraken te maken haal je het beste uit je mensen. En wanneer dit het teambelang ondersteunt draagt dit bij aan de onderlinge verbondenheid en gevoel van trots.

Teamgevoel en betrokkenheid

Met een individueel werkkader geef je een passende uitdaging en ruimte aan medewerkers om zelf te bepalen hoe zij hun werk uitvoeren. Dit werkt motiverend omdat het de autonomie versterkt. Volgens de Zelfdeterminatie-theorie is het versterken van autonomie één van de drie psychologische basisbehoeften voor motivatie. Zo blijkt dat de mate van autonomie veruit de beste voorspeller is van een lager ziekteverzuim. Ondanks dat het tijd en vertrouwen kost om medewerkers los te laten, levert dit vervolgens veel voordeel op. De tweede en meest primaire basisbehoefte is het tot een groep willen behoren. Dit is in lijn met de uitkomsten van de Corona engagement monitor. Hieruit bleek dat het creëren van een teamgevoel en betrokkenheid op dit moment de grootste uitdagingen zijn voor management (Sparkey&Proof, 2020). Het benutten van de kwaliteiten en talenten van de medewerker maakt het rijtje van basisbehoeften voor motivatie compleet. Het is als leidinggevende belangrijk te erkennen waar medewerkers energie van krijgen en waar ze goed in zijn. Door medewerkers op die manier in te zetten, weten collega’s bij wie ze terecht kunnen voor bepaalde vraagstukken. Door actief met deze drie basisbehoeften aan de slag te gaan creëer je een vitaler team wat blijvend in staat is om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

Vitaal leiderschap

Medewerkers stappen meestal niet op vanwege de baan, maar vanwege hun baas. Leidinggeven is een complex vak wat specifieke vaardigheden vraagt. Met gerichte oefening, ervaring en bewuste reflectie is het mogelijk om stap voor stap deze leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk leidinggevenden door gerichte coaching en begeleiding deze vaardigheden aan te leren. Hierdoor zal het verzuim en verloop afnemen en het werkplezier en het bedrijfsresultaat toe nemen.

Masterclasses

Nieuwsgierig geworden? Neem deel aan onze vitaliteits-masterclasses. Tijdens de YNNO vitaliteits-masterclasses krijg je een inspirerend, up-to-date en wetenschappelijk onderbouwd inzicht in de nieuwste methodieken in het bevorderen van vitaliteit binnen organisaties. Onze Vitaliteit & Duurzame inzetbaarheid specialisten en HR Development-partners ontvangen je graag. Toegang is gratis en exclusief voor HR-professionals. Meer informatie en inschrijven

Meer weten? Neem contact op met ons secretariaat via 030-7670500 of mail naar secretariaat@ynno.com