De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de effecten van werkdruk, verzuim en burn-out binnen organisaties (Smulder, Houtman, 2004). Een mooie stap vooruit. Echter, als je als werkgever grip wilt krijgen op verzuim en werkdruk is het belangrijk precies te weten wat de oorzaken van het verzuim en de werkdruk binnen jouw organisatie zijn. Binnen YNNO hebben wij hiervoor een diagnosetool ontwikkeld. Want alleen stressreductie is niet genoeg om op een duurzame manier onze grootste uitdagingen binnen organisaties aan te gaan. Graag geven wij jou wat tips over wat je als werkgever kan doen om grip te krijgen op de oorzaken van verzuim en werkdruk, om zo preventief verzuim te voorkomen.

Tip 1: Open communicatie

Een gebrek aan open communicatie zorgt voor conflicten en conflicten zorgen voor stress (Lith & Weimar, 2017). Als je als organisatie in staat bent open te communiceren over problemen, stressoren en situaties dan zal de onderlinge vertrouwen en respect toenemen. Dit heeft positieve gevolgen op onder andere de vitaliteit van je medewerkers binnen je organisatie. Als werkgever heb je een voorbeeldfunctie. Draag als werkgever het goede voorbeeld uit door open te communiceren over stress, werkdruk en op de hoogte te zijn van hoe het gaat met je medewerkers. Als je gewenst gedrag laat zien (open communicatie) zorg je dat medewerkers zien dat dit gedrag normaal en wenselijk is. Door te weten hoe het gaat met je medewerkers zorg je dat je op de hoogte bent welke hulpbronnen medewerkers kunnen aanboren en welke stressoren medewerkers ervaren. Zo kom je erachter wat er speelt binnen de organisatie. Nog wat korte tips om je eigen communicatie te verbeteren:

  • ‘’Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten’ (Confucius, 555-479 v. Chr). Wees geduldig en neem de tijd naar medewerkers te luisteren.
  • Neem een positieve en open houding aan. Je houding bepaalt namelijk het verloop van een gesprek en nodigt iemand uit om dichterbij te komen.
  • Toon empathie door bijvoorbeeld te vragen hoe iemand zich voelt.

Tip 2: Consistente vitaliteitsgesprekken

Naast op de hoogte te zijn van hoe het gaat met je medewerkers, adviseren wij een paar keer per jaar een vitaliteitsgesprek te houden met je medewerkers. Hierdoor zorg je dat je vanuit veiligheid en vertrouwen vroegtijdig stressoren weet te signaleren om hier zo professionele opvolging aan te geven. Het doel van zo’n vitaliteitsgesprek is een duidelijk beeld te krijgen hoe het gaat met de vitaliteit van jouw medewerkers. Zo ben je op de hoogte van dingen die goed gaan, maar ook eventuele aandachtspunten van jouw medewerkers. Hierdoor wordt de samenwerking en de persoonlijke groei van medewerker binnen de organisatie (vanaf het begin) naar een hoger niveau getild. Door vitaliteitsgesprekken krijg je een goed beeld van stressoren en vraagstukken die spelen binnen jouw organisatie.

Tip 3: Resultaatgericht investeren in vitaliteit

Tot slot is het belangrijk als werkgever te weten wat de oorzaak is van de werkdruk en het verzuim binnen jouw organisatie. Dit kan je doen door te starten met een grondige analyse van zowel stress als hulpbronnen binnen de organisatie voordat je investeert in vitaliteit. Dankzij onze diagnose op basis van wetenschappelijke inzichten krijg je grip op de oorzaken van verzuim, verloop en werkdruk en de hulpbronnen die beschikbaar zijn.

Stel de medewerker centraal

Maak van vitaliteit een prioriteit binnen de organisatie. Buiten de positieve effecten als: minder verzuim en meer vitaliteit binnen de organisatie, laat je als betrokken werkgever zien dat je de mens centraal stelt. Door grip te krijgen op de oorzaken van werkdruk en verzuim, zorg je dat je hierop vroegtijdig kan anticiperen en als werkgever niet voor plotselinge verrassingen komt te staan.